home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


 

Volgende dienst(en)
27 januari 2019, 10:15 uur
Voorganger: ds. Saapke van der Meer en ds. Jacob H Kikkert
Waar: Doopsgezinde kerk, stationsweg te Haren
Organist: Philip Kiemel
Bijzonderheden:
Wereldbroederschapszondag m.m.v. het Noordelijk Doopsgezind Koor

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Regionaal en Landelijk
27-01-2019 10:15 uur Wereld Broederschapszondag (Doopsgezinde kerk te Haren)

Naar alle activiteiten>> 
 

Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

 
 

Uitgelicht

#Nashville-verklaring #Nashville-verklaring
Met verbijstering heb ik kennis genomen van een verklaring waarin een aantal mannenbroeders in navolging van een in de Verenigde Staten verspreid geschrift op grond van de Bijbel transgender zijn of homosexueel veroordelen. Een dergelijke verklaring druist in tegen alles wat naar onze beleving christelijk is. Het idee dat het leergezag zich in 2000 jaar niet gewijzigd heeft, en dat er enkelingen zijn ( mannen) die over anderen dit gezag uitoefenen is onbijbels en niet in lijn met de kerkgeschiedenis. Lees meer >>

Actueel

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2019

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad januari - # Nashvilleverklaring
Het begin van het nieuwe jaar begon met de week van de Nashvilleverklaring: een uit evangelicaal Amerika naar Nederland overgewaaid document dat onverkort stelling neemt tegen het homohuwelijk, homoseksualiteit en transgenders. Nu was het verleidelijk om de ondertekenaars van de verklaring weg te zetten als ‘niet mijn broeders’ (de ondertekenaars waren hoofdzakelijk mannen), en daarmee feitelijk hetzelfde te doen als wat ze verweten wordt; namelijk mensen buitensluiten. Echter dan verliest de liefde en de verdraagzaamheid waar ik in geloof. Ik probeer nl. te geloven dat de liefde van Christus inclusiever is dan we (kunnen) denken, en dat die voor een íeder geldt.
Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 1 | januari 2019

Nieuwsbrief nr 1 | januari 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad december
Het zijn de donkere maanden. Hoogtijdagen. Voor velen om naar uit te kijken, de kerstversiering brandt al in de kast! En voor velen een tijd waarin juist gemis, verdriet en stilte keihard en oorverdovend binnenkomen.
Lees meer >>


Kerstfeest voor alle leeftijden

Kerstfeest voor alle leeftijden
Het is weer tijd voor het leukste feestje van het jaar: Kerst voor kinderen, tieners en ouderen in de doopsgezinde kerk! Deze keer staat onze viering in het teken van kerst, de geboorte van Jezus, met een ezel die aan zijn conditie wil werken, een schaap dat vooral wat te mekkeren heeft en een herder die op avontuur gaat. We vertellen natuurlijk het kerstverhaal, en zingen gezellige bekende kerstliederen.  Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl