home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


 

Volgende dienst(en)
24 december 2017, 16:00 uur
Kerstfeest voor alle leeftijden, Kliederkerk
Voorganger: ds. J.H. Kikkert
Waar: Doopsgezinde kerk, Groningen
Bijzonderheden:
4e Advent

25 december 2017, 10:00 uur
Voorganger: ds. J.H. Kikkert
Waar: Doopsgezinde kerk, Groningen
Organist: Janny Knol-de Vries
Bijzonderheden:
Kerstmis

31 december 2017, 10:00 uur
Voorganger: ds. R.P. Yetsenga
Waar: Doopsgezinde kerk, Groningen
Organist: Eeuwe Zijlstra

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

19-12-2017, 17:30 uur Doperse Dis
25-12-2017, 10:00 uur Kerkstmorgendienst JHK
02-01-2018, 10:00 uur Koffiemorgen
02-01-2018, 19:30 uur Kerkenraad
14-01-2018, 12:00 uur Zondaglunch

Naar alle activiteiten>> 
 

Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl
 
 

Uitgelicht

Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag
Op 26 november vieren we eeuwigheidszondag. De intentie  van deze viering is: ruimte bieden om de namen van de overledenen te noemen en bij hun leven stil te staan.  Lees meer >>

Actueel

School-kits voor Syrische vluchtelingen

School-kits voor Syrische vluchtelingen
Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk samen met het Mennonite Central Committee (MCC) hard gewerkt om hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten te krijgen. Nederlandse doopsgezinde gemeenten zijn uitgenodigd zo’n 2000 schooltasjes te maken. Lees meer >>


GDS Beraadsmiddag 24 maart
Jaarlijks vindt er vanuit de GDS een Beraadsmiddag plaats. Met gemeenteleden, kerkenraadsleden, geïnteresseerden wordt een actueel thema uitgediept. Het afgelopen voorjaar was dat met inbreng van Henk Stenvers  zijn notitie ‘Lopen op het Water’ Een notitie die  bedoeld is om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van visie voor de toekomst.

Lees meer >>


Lezing Prof. Erik Borgman (Doopsgezinde kerk, Nieuwe stationsweg 1 te Haren)
Prof. Borgman werd enkele jaren geleden de meest spraakmakende theoloog in Nederland genoemd.Hij zal met ons van gedachten wisselen over de vraag: “Wat kan de samenleving betekenen voor de kerk? Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 25 | december 2017

Nieuwsbrief nr 25 | december 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Adventsviering

Donderdagavond 14 december is er een adventsbijeenkomst in de Mennozaal.

 

  Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 24 | november 2017

Nieuwsbrief nr 24 | november 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad november 2017
Over Halloween, Eeuwigheidszondag en ongenoemd verlies. Het gedenken van overledenen wordt in onze tijd van secularisatie en ontkerkelijking steeds meer verdrongen door ‘Halloween’, een feestdag  op 31 oktober die vooral wordt gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Staten en Canada. Lees meer >>


Viering van het Avondmaal op 3 december

Viering van het Avondmaal op 3 december
Naast het vieren van Avondmaal op Witte Donderdag, waarbij we stilstaan bij het evangelieverhaal over de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen, vieren we dit jaar ook ook Avondmaal op de eerste zondag van Advent. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl