home > gemeente & wereld > dore cafe

Op het snijvlak van geloof en samenleving

In deze huidige ‘snelle’ tijd is er grote behoefte aan verdieping. Niet alleen als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen maar ook ter bezinning op het persoonlijke leven.

Hierbij kan religieuze traditie een belangrijke bron van inspiratie zijn. De tradities van de doopsgezinden en remonstranten worden gekenmerkt door tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving.

De toegang is steeds gratis, of een kleine vrijwillige bijdrage.  Soms na afloop een hapje of een drankje.

 

 

Adressen:              
doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33
remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14
www.groningen.remonstranten.nl

 

 

 

 

 
Agenda: 
 

Onder het motto: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’ gaat het DoRe-Café Groningen dit voorjaar met een drietal bijeenkomsten , in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen, zelfs polarisatie, tussen (meningen van) diverse groepen mensen: partijen, etnische groepen, gediscrimineerde groepen en - al of niet terecht - zich bedreigd voelende groepen. Soms wordt er zelfs een echte ‘muur’ opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het normale maatschappelijke gesprek en de normale omgang stokt, raakt verziekt of wordt soms ronduit vijandig.

Op donderdagavond 7 maart geeft theoloog en filosooof Chris Doude van Troostwijk - in het mennohuis achter de doopsgezinde kerk - zijn visie op bovengenoemd thema. Hij is gasthoogleraar vrijzinnige theologie aan het doopsgezind seminarie

Op dinsdagavond 9 april werpt historicus en jurist Meine Henk Klijnsma in de remonstrantse kerk, vanuit politieke, geschied- en bestuurskundige hoek licht op deze thematiek. Hij is o.a. ambtelijk secretaris van de staatscommissie-Remkes voor herziening van het parlementair stelsel.

7 maart 2019

Wint het wantrouwen?
Over gele hesjes en verkommerde politieke en sociale deugden
Lezing door Chris Doude van Troostwijk

 

In de 2e aflevering van een drieluik van het DoRe-Café, met als motto: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’, dat de verharding en polarisering van het maatschappelijk klimaat als overkoepelend thema heeft, spreekt donderdagavond 7 maart, 20:00 uur in de doopsgezinde kerk: prof. Chris Doude van Troostwijk, gasthoogleraar vrijzinnige theologie aan het doopsgezind seminarie. Uitgaande van persoonlijke ervaringen in Frankrijk met de gilets jaunes (gele hesjes) 
wil hij hardop nadenken over de waarde van sociaal, politiek en vooral religieus geduld. 
Want tegenwoordig viert wantrouwen hoogtij. Men lijkt zelfs politieke winst te kunnen halen uit het zaaien van wantrouwen. Het winnen van vértrouwen is daarentegen een langzaam proces: zowel op persoonlijke vlak als in maatschappij en politiek. Dit vraagt om: luisteren, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, erkennen van eigen falen, gedenken én vergeven. Al deze sociale en politieke deugden worden bedreigd door gemakkelijk geld, religieus geweld en vercommercialiserende mediatechnologie.
In Doude van Troostwijks betoog zal blijken dat in dit verband geloof en vrijzinnigheid vandaag een oude troefkaart hebben uit te spelen.

 

Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk is hoogleraar aan Luxembourg School of Religion & Society, en werkzaam in het onderzoeksproject: "Philosophies, Theologies, Ethics of Finance". Hij is tevens gasthoogleraar vrijzinnige theologie, aan Doopsgezind seminarie.

 

Datum:                7 maart 2019

Plaats:                 Doopsgezinde kerk (Mennozaal) ingang door de steeg links van de kerk

                            Oude boteriingestraat 33 te Groningen

Tijd:                     20.00 uur zaal open om 19:30

Toegang:             vrijwillige bijdrage

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl