home > gemeente & wereld > dore cafe

Op het snijvlak van geloof en samenleving

In deze huidige ‘snelle’ tijd is er grote behoefte aan verdieping. Niet alleen als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen maar ook ter bezinning op het persoonlijke leven.

Hierbij kan religieuze traditie een belangrijke bron van inspiratie zijn. De tradities van de doopsgezinden en remonstranten worden gekenmerkt door tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving.

De toegang is steeds gratis, of een kleine vrijwillige bijdrage.  Soms na afloop een hapje of een drankje.

 


Adressen:              
doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33
remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14
www.groningen.remonstranten.nl


 

 

 

 
Agenda: 

26 september 2018

Langer leven? Waardig leven: dilemma's en mogelijkheden'  

 

Het DoRe-café van doopsgezinden en remonstranten organiseert in het najaar een drieluik over de ontwikkelingen in de samenleving over leven en levenseinde, voltooid leven, waardigheid en kwaliteit van leven. De lopende discussies hebben veel te maken te maken met wat het leven waarde geeft, met beschikking over je eigen leven en het einde daarvan. En niet in de laatste plaats met de ontwikkelingen in de geneeskunde en de zorg.

In een serie van drie bijeenkomsten richten we onze blik op verschillende velden. Prof. Frits de Lange zal een inleiding houden over ouder worden, leven en in het grotere, ethische perspectief. In de film Forever van Heddy Honigmann ontmoeten we gewone mensen en hun verhalen over verlies en weer zin zoeken. In de derde bijeenkomst horen we over de dilemma’s en mogelijkheden in de medische wereld en in de thuiszorg. Hoe kun je een –ouder- leven zo lang mogelijk zin geven

De eerste lezing is door prof. Frits de Lange. Een betoog in filosofisch-ethisch perspectief over de ontwikkelingen rond ouder worden, waardigheid en voltooid leven. Prof. dr. Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Datum:                woensdag 26 september

Plaats:                 Remonstrantse kerk, kerkzaal

Tijd:                     20.00 uur

Toegang:             vrijwillige bijdrage

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl