home > gemeente & wereld > studentenpastoraat

GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing

Het GSp biedt studenten van de universiteit en het HBO een gastvrije plek van bezinning reflectie en bezieling op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij door een kleurrijke aanbod aan cursussen en lezingen.

Daarnaast organiseert het GSp wekelijks oecumenische Studentendiensten in de Martinikerk. Verschillende studentenpastores gaan hierin beurtelings voor en zijn beschikbaar voor pastoraat.

Ds.Geert Brüsewitz is door de doopsgezinde gemeente voor een deel vrijgesteld voor het werk van het GSp.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl