home > kinderen & jongeren > kiezels en keien

Kiezels en Keien (4-11 jaar)

Ze heten  ‘De Kiezeltjes’.  Immers, het zijn de kleinste bouwsteentjes van onze gemeente. We zijn heel blij met onze jongsten. Als gemeente willen we dan ook een plek zijn waar ook de jongste kinderen zich thuis voelen. We hopen daarmee dat ze al vroeg  iets ervaren van ‘geloven en samen-gemeente- zijn’, en dat dat alles met het gewone leven te maken heeft.

De kinderen van 4 tot 11 jaar noemen we 'Keien'. Er is eens in de veertien dagen  van 10 tot 11 uur zondagsschool waar kinderen bezig zijn met verhalen en het op creatieve wijze verwerken daarvan. De kinderen beginnen samen met de volwassenen in de dienst, en gaan dan naar hun eiegen ruimte. Aan het eind van de dienst komend de kinderen weer terug, zodat we samen kunnen afsluiten.

Verdieping, verwondering, verbinding zijn de steekwoorden voor de Kiezels- en Keiengroep van de doopsgezinde gemeente Groningen. Hierbij horen respect voor ieders eigenheid, een open sfeer, betrokkenheid, vrijheid, en  mededogen. We geven kinderen op weg  naar volwassenheid graag waardevolle ervaringen mee en bieden ze kansen om hun eigen grenzen te verleggen en te verkennen in een veilige omgeving. We zien het als onze taak om naar hen om te zien, wanneer het goed met ze gaat, maar ook als het even tegenzit. Kinderen zijn niet een speciaal onderdeel van de doopsgezinde gemeente, maar ze bepalen mede de kleur en klanken van onze kerk.

Samen met de ouders hopen wij als gemeente het kind te ondersteunen op weg naar volwassenheid.

De leiding bestaat uit Karin van Hoorn-van Luijken en Barbara Brüsewitz. Zij  waarborgen de twee- wekelijkse continuïteit van de bijeenkomsten. Bij bijzondere gelegenheden en in incidentele gevallen kan ook een beroep op de ouders worden gedaan. Voor contact:  Vicky van der Linden, (06 48 96 24 64), of Karin van Hoorn-van Luijken, (06 10 63 56 35).

"Kinderen en jongeren zijn en horen in het hart van onze gemeente. Aan elke leeftijdsgroep proberen we als gemeente of in regionaal verband aandacht en plaats te geven. Door dingen voor en met hen te organiseren, of door ze de ruimte te geven zelf aan de slag te gaan. Met  geboortedankzegging of studentenwerk, we willen voluit gemeente zijn van 0 tot 100!", ds. Geert Brüsewitz.

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl