home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


Volgende dienst(en)

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

05-07-2020, 10:00 uur zomerdiensten met thema: '(t)huis van God' vanaf 5 juli (1e vanuit de remonstrantse kerk via youtube bij u thuis)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

donderdag 19 september 2019, 19:30 uur -
Grote Kerkeraad (Oude Boteringestraat 33, Groningen ; in de Mennozaal)
Toelichting volgt, per post en/of per email.


Actueel

zomerdiensten met thema: '(t)huis van God' vanaf 5 juli

zondag 5 juli 2020, 10:00 uur
zomerdiensten met thema: '(t)huis van God' vanaf 5 juli (1e vanuit de remonstrantse kerk via youtube bij u thuis)
Zoals andere jaren werken we in deze periode, wat betreft vieringen, samen met de Remonstranten, de Lutheranen en de Evangelische Broedergemeente. Daarnaast is er een programma van 3 bijeenkomsten met ook andere kerken in de oecumene. Meer hierover leest u in de hierbij gestuurde folder. Klik daarvoor HIER. Thema van alle zomerdiensten is:'(t)huis van God'. Lees meer >>


Viering per video met ds. Geert Brüsewitz

Viering per video met ds. Geert Brüsewitz
Deze viering voor zondag 28 juni (wegens vacantie van ds. Brüsewitz al op 10 juni opgenomen) is vanaf zaterdag 27 juni te volgen op https://kerkdienstgemist.nl. en heeft als thema: "Jouw Vriendschap", een meditatie naar aanleiding van Psalm 89, mede opgehangen aan het schilderij 'De Vriendschap' van Picasso.
Een speciale attractie van deze viering is nog dat er, los van de orgelbespeling voor de liederen er extra veel tijd is uitgetrokken voor een drietal orgelstukken van Bach, Pierné en Mozart, waarvan twee tevens met dwarsfluit.
De dienst is te volgen op een video in een ondertitelde en in een niet-ondertitelde variant. 
Degenen die de dienst liever alleen in audio volgen kunnen hieronder klikken
De audio-variant is er slechts één week.
De videodienst op kerkdienstgemist.nl blijft langer staan. Lees en/of download HIER het liturgieboekje. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 13 | juni 2020

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Viering per video vanaf zaterdag

Viering per video vanaf zaterdag
Voorganger is ds. Tjalling Kindt. Thema is: De schuldsanering, naar aanleiding van het verhaal over 'de rijke jongeling'.
Deze vijfde (van tevoren opgenomen) korte dienst per video (35 minuten), is bedoeld voor zondag 21 juni 2020, maar in verband met de Digitale Buitendag van de GDS, op zondag, is deze videoviering al vanaf zaterdag 20 juni te zien. Lees en/of download HIER het liturgieboekje.Klik HIER om de de dienst te volgen via https://kerkdienstgemist.nl, hetzij in een ondertitelde variant (eigenlijk een tekst die links in beeld mee'loopt' van onder naar boven), dan wel in een variant zonder tekst in beeld. De videodienst op kerkdienstgemist.nl blijft geruime tijd staan.  


Gemeenteblad juni 2020

Gemeenteblad juni 2020
Informatie over het programma van de zomerdiensten met de kleine oecumene: In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie leek het ons spannend om die vreemde situatie, die ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd als uitgangspunt te nemen voor ons zomerprogramma. "'T Huis van God" valt in deze periode samen met óns thuis, in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als uitgangspunt om na te denken over en te vieren rond onze inspiratie, ons geloof. Hoe nemen we kennis tot ons, hoe is het met ons innerlijk, wat zijn de zaken van vroeger die ons nu helpen. Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders. Hoe geven we vorm aan ontmoeting, onderlinge zorg op afstand, wat kunnen we zelf doen, waar geven we zelf vorm aan: als gerechten die we bereiden, zaken die we repareren of in elkaar zetten als hulp voor gedachten, hulp bij deze ongewone manier van leven. En daar dan over nadenken met elkaar en van elkaar leren, hopen we te berei-ken met dit programma. Daarnaast willen we ook vanaf half juli 3 fysieke bijeen-komsten organiseren in een van de grotere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en protocollen die daarvoor zijn. Voor het hele programma volgt begin juli nog een folder met nadere aanwijzingen en afspraken. Lees meer >>

 
 
Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

     
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl