home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


Volgende dienst(en)

27 juni 2021, 10:00 uur
(online) Kerkdienst
Voorganger: ds. Tjalling Kindt
Waar: in de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat
Organist: onbekend
Bijzonderheden:


Naar overzicht diensten >> 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Doopsgezind NL | juni - juli

Doopsgezind NL | juni - juli
‘Secularisering, globalisering en krimpende ledenaantallen zullen voor veranderingen zorgen, maar is dat nieuws? De wereld veranderd altijd.’ Twee studenten van het seminarium over de toekomst van gemeente zijn, Marjoleine de Vos over het lezen van het landschap, Christelijke spiritualiteit bij Jan Mankes en Emily Carr en geloven in de mijnen. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘de reis naar binnen’. Lees meer >>


Actueel

Programma Zomerdiensten Kleine Oecumene - thema: REIZEN
Misschien kriebelt het alweer... die kans om er weer even tussenuit te gaan, op reis! Of je nu al plannen hebt of niet, deze zomer denken we al binnenstadskerken samen na over het thema 'Reizen'. Reizen in al haar soorten en maten wel te verstaan, van pelgrimage tot vlucht en van hemelreis tot innerlijk reis. Inspiratie wordt gevonden in de Bijbel, de kerkgeschiedenis, de kunst en in persoonlijke verhalen.

De diensten van de Kleine Oecumene-kerken maken deel uit van het bredere programma van de stedelijke Raad van Kerken. naast kerkdiensten in de overige kerkgenootschappen van de stad, ook een koffieochtendprogramma op dinsdagochtenden, elk met een eigen inleider over een deelthema.


13 juni 10:00 uur Kerkdienst met ds. Dick van Veen
Deze 'live' dienst, met wederom (potentieel) 30 kerkgangers, is tevens online, te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Nota Bene: nu er weer kerkgangers zijn, terwijl de dienst óók online is, via kerkdienstgemist, vindt de 'Open Ruimte'pas plaats als de camera uit is.
Opgeven via: secr.dgg@outlook.com of: 0595-432295
thema: 'Twee broers' 
bijbeltekst: Genesis 4: 1-18 (het verhaal van Kaïn en Abel).
liederen: 274, 283, (Psalm) 139, 823, 568 (Taizé)
organist: Eeuwe Zijlstra

Dick van Veen        beeld van onbekende maker
Klik HIER voor het liturgieboekje.
Uit een introductie door Dick van Veen van zichzelf uit het gemeenteblad van oktober 2014 (!):
Ik ben Dick van Veen, Ik woon in Assen, ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik heb theologie gestudeerd in Groningen. Na mijn studie ben ik ruim twee en een half jaar parttime predikant geweest in de toen nog gecombineerde gemeenten Oldehove/Niehove. Daarna heb ik 10 jaar als gevangenispredikant gewerkt in de gevangenis Esserheem in Veenhuizen en ben na die periode overgestapt naar de psychiatrie en de forensische psychiatrie bij GGZ-Drenthe.
In november 2013 werd ik 65 en ben als geestelijk verzorger met pensioen gegaan.
Naast mijn werk hield ik mij... (en momenteel houd ik mij nog steeds) intensief bezig met toneel en acteren. Taal en verbeelding zijn mijn passie. In de wijze waarop ik voorga in de eredienst, is dat met name rondom de preek ook te merken, vermoed ik.


6 juni Viering met 30 mensen (tevens online)
Voor het eerst sinds vele maanden kunnen er weer 30 mensen in de kerk de dienst bijwonen. Tevens blijft de dienst (live) vanaf 10:00 uur (én later) online te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Voorganger: ds. Tjalling Kindt
Waar: vanuit de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat
Organist: Wietske Koopmans
Bijzonderheden:

Tjalling Kindt            thema-illustratie: magnetisch veld rond de zon
thema van de dienst is: 'de Zoom van God'.
bijbelteksten: Johannes 1: 14-18  & Jacobus 1:12-27
liederen: 880; 848; 791; 1014
zangeres: Akke Conradi
collectedoel is: de Voedselbank.
giften graag via: bankrekeningnr. NL03 ABNA 0570 1425 47
van diaconie van de Doopsgezinde Gemeente :
ovv: datum 6-6-2021 & doel: voedselbank.


zondag 30 mei online kerkdienst met Iris Speckmann
voorganger: Iris Speckmann
organist: Eeuwe Zijlstra
thema: 'Nicodemus'
bijbellezingen: Psalm 104: 24-35 ; Johannes 2 vers 23 t/m Johannes 3 vers 8
liederen: Lied 287, Lied 981, Lied 695, Lied 982
Klik HIER voor het liturgieboekje

Iris Speckmann              Eeuwe Zijlstra                        2xNicodemus    (l.) William Hole (r.) Henry Tanner
De oline-dienst is vanaf 10:00 uur zondag 30 mei te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events
en blijft daar ook na 10:00 uur te volgen.
De orgelstukken gespeeld door Eeuwe Zijlstra zijn:
intro: 'Fantasia a giusto Italiano', van Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
uitleidend: 'Andante pastorale', van Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901)
[beide opnames, met Mark Tersteeg (hobo), uit januari 1997, in  Grote Kerk van Harlingen ]

Zie voor een introductie door haar zelf wat Iris Speckmann o.a. schreef voor het gemeenteblad:
"In Almere ben ik van 2005-2014 predikant geweest. Daarna keerde ik terug naar het doopsgezind seminarium, als assistent van de professor Vrijzinnige Theologie (eerst Erik Borgman, later Chris Doude van Troostwijk). Daarnaast begon ik aan een proefschrift, waarin ik een vergelijking maak tussen het doopsgezinde ritueel van het Avondmaal en seculiere gemeenschaps-maaltijden. Het proefschrift komt dit jaar hopelijk af. Naast mijn promotieonderzoek* werk ik sinds januari twee dagen per week, in het verpleegtehuis Mennistenerf, het doopsgezinde verpleegtehuis in Zaandam.
Ik zie er naar uit bij jullie voor te gaan! hartelijke groet, ds. Iris Speckmann" *Zie voor een toelichting op dat promotieonderzoek ook deze video met Iris Speckmann opgenomen in de rubriek MennoMoment van 12 mei, op het ADS-Youtube-kanaal.


Nieuwsbrief nr 11 | mei 2021

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl