home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


Volgende dienst(en)

29 november 2020, 10:00 uur
Kerkdienst: 1e Advent met Avondmaalsviering (ook als videostream)
Voorganger: ds. Tjalling Kindt
Waar: kerkzaal doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Organist: Eeuwe Zijlstra
Bijzonderheden:
Opgeven bij de secretaris: secr.dgg@outlook.com
Of tel. 0595-432295
De eerste 30 die zich opgeven zijn welkom.

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

26-11-2020, 19:30 uur najaarsledenvergadering ONLINE - Tweede deel (ONLINE)
26-11-2020, 20:00 uur Broederkring (Mennozaal)
27-11-2020, 14:30 uur Werkplaats (Mennozaal)
13-12-2020, 16:00 uur Lichtceremonie 2020 (online viering, rechtstreeks vanuit de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat 33)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

donderdag 19 september 2019, 19:30 uur -
Grote Kerkeraad (Oude Boteringestraat 33, Groningen ; in de Mennozaal)
Toelichting volgt, per post en/of per email.


Actueel

ZOOM -oefening
Van 18.30 uur tot hooguit 20.30 uur is er voor leden die moeilijkheden hebben met het inloggen in ZOOM, gelegenheid om met een paar mensen die daarvoor speciaal klaar zitten, te telefoneen en/of te mailen om opheldering over dat inlogproces te krijgen. Dit alles ten behoeve van het meepraten tijdens het tweede deel van de Algemene Leden Vergadering.


Nieuwsbrief nr 22 | november 2020

Nieuwsbrief nr 22 | november 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Dienst van 22 november ook als live stream
Op 22 november om 10:00 uur gaat voor Vicky van der Linden
Organist is Janny Knol-de Vries.
Er zullen weer (maximaal) 30 kerkgangers kunnen komen, die zich wel van tevoren moeten opgeven bij de secretaris: secr.dgg@outlook.com  of via tel. 0595-432295
De eerste 30 die zich opgeven kunnen komen.
De dienst wordt weer rechtstreeks via kerkdienstgemist uitgezonden.
Klik daartoe op onderstaand plaatje.

Na afloop kunt u de viering ook nog steeds meemaken.
Ga dan naar: kerkdienstgemist.nl.
Bovenaan de lijst van gearchiveerde kerkdiensten van de laatste vier maanden die u daar aantreft kunt u dan de viering van 22 november aanklikken.


zondag 13 december 2020, 16:00 uur
Lichtceremonie 2020 (online viering, rechtstreeks vanuit de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat 33)
Het Platform voor Religie en Levensbeschouwing houdt voor het twaalfde achtereenvolgende jaar in de maand december een Lichtceremonie. Vorig jaar was dat in de Franciscuskerk, met medewerking van een klein ad hoc koortje, dat in onze kerk heeft kunnen oefenen. Dit jaar is de ceremonie zelf in ónze kerk. Helaas zal het dit jaar om de bekende redenen een online viering zijn die echter wel rechtstreeks wordt uitgezonden op ons kerkdienstgemist-kanaal. Medewerkende aan dit Platform religie en Levensbeschouwing zijn onder anderen, naast doopsgezInden: remonstranten, katholieken, moslims, Joden, boeddhisten, vertegenwoordigers van het universeel soefisme en van de baha'i gemeenschap, maar óók vrijmetselaars en humanisten.
thema is dit jaar VRIJHEID. Klik voor een flyer over de ceremonie HIER
In de huidige coronacrisis wordt veel gesproken over het thema ‘vrijheid’ en worden we geconfronteerd met beperkingen. Begroetingen en ontmoetingen gaan niet meer zoals we willen; we hebben noodgedwongen vaak mondkapjes op en deelname aan openbare en zelfs aan privé activiteiten wordt ingeperkt.
Hoe wordt vanuit de verschillende religies en levensbeschouwingen gekeken naar vrijheid?  Waarin en hoe vind je vrijheid?
Daarover gaat die Lichtceremonie 2020, dit jaar dus in onze kerkzaal.
Klik bovenstaande  flyer aan om een afdrukbaar exemplaar te krijgen.
Deelname is uitsluitend mogelijk via de bekende rechtstreekse videoverbinding die iedereen op 13 december om 16.00 uur kan aanklikken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen 

Maar ook na afloop is de ceremonie nog lange tijd te zien via dat kanaal.

Het Platform voor Religie en Levensbeschouwing is in 2002 opgericht om in Groningen onderlinge samenwerking, respect en solidariteit te bevorderen tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers algemeen. www.platform-groningen.nl


Nieuwsbrief nr 21 | november2020

Nieuwsbrief nr 21 | november2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl