home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


Volgende dienst(en)

25 april 2021, 10:00 uur

Voorganger: ds. Renze P. Yetsenga
Waar: online vanuit de kerk aan de Oude Boteringestraat
Organist: Eeuwe Zijlstra
Bijzonderheden:
De evangelielezing is uit: Johannes 10:11-17.

ds. Renze P. Yetsenga       (de Goede Herder)
U kunt deze dienst volgen vanaf 10:00 uur (en later) via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

21-04-2021, 19:30 uur DoRe-Café (via ZOOM)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

donderdag 19 september 2019, 19:30 uur -
Grote Kerkeraad (Oude Boteringestraat 33, Groningen ; in de Mennozaal)
Toelichting volgt, per post en/of per email.


Actueel

Gemeenteblad april 2021

Gemeenteblad april 2021
(uit het hoofdartikel)
Een tienjarige op zoek naar een onderduikadres
Op 15 november 1944 weigerde het gemeentepersoneel van Haren een opdracht van de bezetter uit te voeren. Die weigering had verregaande gevolgen. De ge-meentesecretaris betaalde met zijn leven, de andere ambtenaren wisten onder te duiken. Ook voor hun gezinnen brak een moeilijke tijd aan: ze liepen gevaar. Waar moesten ze heen? Lees meer >>


zondag 18 april Online viering
Met ds. Afke Boezewinkel, vanuit de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat
Organist: Eeuwe Zijlstra. Zang: Afke Boezewinkel.
Thema: De Goede Herder (3e zondag van pasen 'Misericordia Domini')
Bijbellezing: Johannes 10: 10b-16.
Klik HIER voor het liturgieboekje. Orgelmuziek van: Dietrich Buxtehude, Max Reger en Georg Böhm, gespeeld door Eeuwe Zijlstra. Zang door: Afke Boezewinkel. Te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events


Afke Boezewinkel                    (de Goede Herder)
U kunt de viering volgen vanaf 10:00 uur (en later) via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events


woensdag 21 april 2021, 19:30 uur
DoRe-Café (via ZOOM)
Een TV-interview uit 2004, van ruim 50 minuten, met de Franse rabbijn Marc-Alain Ouaknin (Nederlands ondertiteld).
Hoewel hij vele boeken schreef is hij hier weinig bekend: er verschenen hier slechts twee, waaronder: ‘De tien geboden', het boek dat onze Ouaknin-kring al een tijd lang bezig is te bespreken. Hij is een ondogmatisch denker in het spoor van de Joodse filosoof Emmanuel Levinas. Het interview bestaat uit vijf onderdelen. Na elk deel is er even pauze om gelegenheid te geven er kort met elkaar van gedachten over te wisselen.
Voor het meemaken hiervan kunt u de link voor de zoom-meeting aanvragen bij:
djkrijtenburg@home.nl of bij: dggroningen@gmail.com.


Paasmorgenviering met ds. Tjalling Kindt

Paasmorgenviering met ds. Tjalling Kindt
Op 4 april kunt u vanaf 10:00 uur (en later) deze dienst  online volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events/
thema van de dienst is: ''Met de Schrik Vrij' (lezing: Marcus:16: 1-8).
Klik HIER voor het liturgieboekje.


Nieuwsbrief nr 7 | april 2021

Nieuwsbrief nr 7 | april 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

     
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl