home > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

donderdag 17 oktober 2019
Bijeenkomst wijkcoördinatoren
Waar: Oude Boteringestraat 33, Groningen

zondag 20 oktober 2019
Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Assen
Voorganger: Ds. T. Weideman-Bos
Waar: Oranjestraat 13 9401 KE Assen
Bijzonderheden:
T.g.v. het 110-jarig jubileum van het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente te Assen, tevens de afscheidsdienst van de DG Assen die met ingang van 2020 ophoudt te bestaan. Dienst m.m.v. het Noordelijk Doopsgezind Koor. Géén dienst bij de Doopsgezinde Gemeente Groningen  

zondag 20 oktober 2019
Kerkdienst in de Martinikerk
Voorganger: onbekend
Waar: Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen
Organist: onbekend
Bijzonderheden:

Stedelijke cantate-dienst in de Martinikerk.
Géén dienst in de Doopsgezinde kerk !


zaterdag 26 oktober 2019
Etty Hillesum gespreksgroep
Waar: Oude Boteringestraat 33 Groningen
Om 10.00 uur. Graag opgeven bij Jose Weening, (zie adresboekje DGG
zondag 27 oktober 2019
Kerkdienst
Voorganger: Ds. Christine Schlette
Waar: Oude Boteringestraat 33 Groningen
Organist: Janny Knol-de Vries
Bijzonderheden:

Wie staat er 27 oktober voor u op de kansel?
Iemand die er voor ú staat, voor jou.
Een predikant die de bijbel niet als aardrijkskundeboek leest,
ook niet als een geschiedenisboek of biologieboek.
Maar als theologie.
Dat vraagt een speciale omgang met wat er in dat boek staat.
Het gaat er bij de bijbel niet zozeer om dat we de tekst lezen en begrijpen.
Ja, dat ook wel.
Maar meer nog dat we onszelf leren begrijpen, dat we begrepen worden.
Het gaat er niet alleen om dat we de bijbel lezen,
maar ook dat de bijbel ons leest, dat we ons laten lezen.
Op het oecumenisch leesrooster voor deze zondag staat
het verhaal van de farizeeër en de tollenaar, Lucas 18: 9-14.
In wiens schoenen gaan we staan om het verhaal binnen te komen?


maandag 28 oktober 2019
repetitie Noordelijk Doopsgezind Koor
Waar: STationsweg 1 Haren in de doopsgezinde kerk

zondag 3 november 2019
Kerkdienst
Voorganger: Br. Dick Verbrugge
Waar: Oude Boteringestraat 33 Groningen
Organist: Eeuwe Zijlstra

woensdag 6 november 2019
DoRe-Café over: Frits Kuiper, tussen gewone- en heilsgeschiedenis
Waar: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen
Op woensdag 6 november houdt Pieter Post de tweede lezing in een drieluik, dat op 7 oktober ging over het pacifisme van de remonstrantse seminarie-hoogleraar G.J. Heering en dat op een later bekend te maken datum afsluit met deel 3: over de feministische, ‘groene’ theologie’ van Catharina Halkes. De doopsgezinde predikant en publicist Frits Kuiper (1898-1974)
ging het als denker in de theologie om de samenhang tussen de 'gewone' geschiedenis en de zgn. 'heilsgeschiedenis'. Daarvan getuigen zijn ruime belangstelling voor zowel het (historische) doperdom, het socialisme als Jodendom en zionisme.  Lees meer >>
zaterdag 9 november 2019
Etty Hillesum gespreksgroep
Waar: Doopsgeszinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Graag opgeven bij José Weening. Contactgegevens in het DGG-adresboekje.
Kerkdienst

zondag 10 november 2019
Kerkdienst
Voorganger: Ds Saakjen van Hoorn-Dantuma
Waar: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
Organist: Wietske Koopmans

12
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl