home > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

zondag 25 oktober 2020
Kerkdienst (tevens live videostream)
Voorganger: Jolanda Molenaar
Waar: Kerkzaal doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Bijzonderheden:
Zie over de gastpredikant het stukje dat Jolanda Molenaar ter introductie van zichzelf schreef op pagina 6 van het Gemeenteblad van Oktober voorganger Jolanda Molenaar Er mogen maximaal 30 kerkgangers komen, die zich vooraf moeten opgeven bij de secretaris van de kerkeraad:
secr.dgg@outlook.comDe eerste 30 die zich opgeven zijn welkom.
Er zal niet collectief kunnen worden gezongen en de kerkgangers zal worden verzocht tijdens het lopen naar de zitplaatsen én bij het weer weggaan, een mondkapje te dragen.
Alleen tijdens de dienst kan men het afdoen. Deze dienst wordt ook live gestreamd via www.kerkdienstgemist.nl 
klik daarvoor op onderstaand plaatje.

Tevens is de dienst na afloop op die website te zien.

dinsdag 27 oktober 2020
Bijbelkring
Waar: Mennozaal
tussen  19.30-21.00 uur door ds. Geert Brüsewitz in de Mennozaal.
Opgave: gjbrusewitz@gmail.com
donderdag 29 oktober 2020
Theegesprek
Jezus als ervaring' met ds. Tj. Kindt.
zie toelichting op pagina 7 van het Gemeenteblad van oktober.
Kerkdienst: gedachtenisdienst (ook als videostream)

zondag 1 november 2020
Kerkdienst: gedachtenisdienst (ook als videostream)
Voorganger: ds. Geert Brüsewitz
Waar: kerkzaal doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Bijzonderheden:
Stilstaan bij hen die wij verloren.. op 1 november a.s.
Voor het eerst dit jaar niet op de laatste zondag van november
maar op de eesrte zondag van november, zoals ook in andere geloofsgemeenschappen gebruikelijk is.
Zie het artikel op pagina 5 van het Gemeenteblad. Opgeven bij de secretaris:secr.dgg@outlook.com Of tel. 0595-432295.
De eerste 30 die zich opgeven zijn welkom.dinsdag 3 november 2020
Koffiemorgen
Waar: Mennozaal
met ds. Geert Brüsewitz
woensdag 4 november 2020
poëziekring
Waar: Mennozaal
Met ds. Tjalling Kindt in  de  Mennozaal  
op  de woensdagen  4  en 9  december van 14:30  tot  16:00 u.  
Opgave  bij  ds  Tjalling  Kindt. : tjalling.kindt@kpnmail.nl
zondag 8 november 2020
Kerkdienst (tevens live videostream)
Voorganger: ds. Geert Brüsewitz
Waar: kerkzaal doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33
Bijzonderheden:
Opgeven bij de secretaris: secr.dgg@outlook.com
Of tel. 0595-432295.
De eerste 30 die zich opgeven zijn welkom.

dinsdag 10 november 2020
deadline kopij Gemeenteblad
Waar: redactie.dggroningen@gmail.com
vóór woensdag 11 november kopij inleveren bij de redactie: redactie.dggroningen@gmail.com
Werkplaats ' achter glas schilderen'

vrijdag 13 november 2020
Werkplaats ' achter glas schilderen'
Toelichting op pagina 8 van het Gemeenteblad van oktober.
Met ds. Tj. Kindt.
Opgeven bij de secretaris: secr.dgg@outlook.com
Of tel. 0595-432295
Volgende data: 
de vrijdagen 13, 20 en 27 november van 14:30 tot 16 uur.

donderdag 19 november 2020
Najaarsledenvergadering gaat per digitaal kanaal
Waar: Mennozaal en/ of Kerkzaal
Deze eerder voor 5 november aangekondigde vergadering wordt nu in twee delen gesplitst: één op 19 november en één op 26 november. Telkens op donderdag, om 19.30 uur.
Fysiek zullen alleen de kerkeraadsleden aanwezig zijn in de mennozaal. De leden kunnen via een tweezijdige videoverbinding inschakelen om mee te maken. Lees meer >>
12
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl