> agenda

Agenda

7 oktober 2019, 20:00 uur

DoRe-Café Groningen over Heering

Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Het DoRe-Café van remonstranten en doopsgezinden richt in het najaar van 2019 in een drieluik zijn blik op een drietal gerenommeerde theologen, die in de afgelopen eeuw tot veel discussie aanleiding gaven.

Op 7 oktober in de remonstrantse kerk: Gerrit Jan Heering (1879-1955); remonstrants hoogleraar ethiek en godsdienstwijsbegeerte.

Op 6 november in de doopsgezinde kerk: Frits Kuiper (1898-1974); doopsgezind predikant en theologisch publicist. 

Later te bepalen datum en spreker over: Catharina Halkes (1920-2011); rooms-katholiek hoogleraar feministische theologie en de eerste eco-theologe van Nederland.

Alle drie waren gedreven denkers en sprekers, in en vanuit de kerk. Zij wilden de taak die zij vanuit het evangelie voelden waarmaken. Tegelijk werden zij ermee geconfronteerd dat hun eigen kerken zich veel minder uitgesproken wilden profileren dan zijzelf, ja zich soms fel verzetten tegen hun theologisch activisme.  

Deze avonden belichten de historische spanning en de actualiteit van de theologen, en meer in het algemeen het spreken van 'de' kerk in de samenleving.

Als eerste komt aan bod prof. dr. Gerrit Jan Heering, met name zijn al in 1928 (!) verschenen De zondeval van het christendom: een studie over christendom, staat en oorlog. Dit boek werd in vele talen vertaald en beleefde vele (herziene) herdrukken. Ook na de dood van Heering bleef het uitgegeven worden, met een nieuwe introductie (van de vrijzinnig-hervormde professor Hannes de Graaf) om het bij de tijd te houden.

De zgn. rechts-modernistische remonstrant Heering wilde in dit boek over de christelijke vredesgedachte uitdrukken dat de sterkste machten in het leven niet geweld en wapenen zijn, maar geloof en geweten.

Ds. Lense Lijzen, predikant van de Remonstrantse Gemeente Groningen, houdt de lezing houdt. Hij verkent Heerings radicaliteit die veel opriep en nog steeds vragen oproept.

Praktische informatie:
Datum: maandag 7 oktober, 
Locatie: kerkzaal van de Remonstrantse kerk 
Adres: Coehoornsingel 14, 9711 BC Groningen
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Entree: gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld!)

DoRe café Heering Kuiper


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl