> agenda

Agenda

 
5 juli 2020, 10:00 uur

zomerdiensten met thema: '(t)huis van God' vanaf 5 juli

1e vanuit de remonstrantse kerk via youtube bij u thuis

Zoals andere jaren werken we in deze periode, wat betreft vieringen, samen met de Remonstranten, de Lutheranen en de Evangelische Broedergemeente. Daarnaast is er een programma van 3 bijeenkomsten met ook andere kerken in de oecumene.

Meer hierover leest u in de hierbij gestuurde folder. Klik daarvoor HIER

Thema van alle zomerdiensten is:'(t)huis van God'.

In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie, waardoor we dierbaren niet  konden/kunnen ontmoeten - mensen die daar zeer veel behoefte aan zouden hebben niet konden/kunnen bezoeken - niet naar de kerk konden/kunnen en het alleen of met onze dichtstbij zijnde naasten moesten/moeten uithouden, krijgt ook ons geloof, onze vormen van inspiratie het voor de kiezen. We missen misschien het gesprek in ons geloof, het gezamenlijk gebed, het zingen. En ook de impulsen van buiten, die ons laten nadenken over wat ons inspireert, komen anders.
Daarom leek het ons spannend om die vreemde situatie, die ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd als uitgangspunt te nemen.

Het huis van God valt in deze periode samen met ons thuis, in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als uitgangspunt om na te denken over en te vieren rond onze inspiratie, ons geloof. Hoe nemen we kennis tot ons, hoe is het met ons innerlijk, wat zijn de zaken van vroeger die ons nu helpen. Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders. Hoe geven we vorm aan ontmoeting, onderlinge zorg op afstand, wat kunnen we zelf doen, waar geven we zelf vorm aan: als gerechten die we bereiden, zaken die we repareren of in elkaar zetten als hulp voor gedachten, hulp bij deze ongewone manier van leven. En daar dan over nadenken met elkaar en van elkaar leren, hopen we te berei-ken met dit programma. Daarnaast willen we ook vanaf half juli 3 fysieke bijeen-komsten organiseren in een van de grotere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en protocollen die daarvoor zijn. Voor het hele programma volgt begin juli nog een folder met nadere aanwijzingen en afspraken.

De video-kerkdiernsten zijn alle te zien zoals in de folder vermeld, soms via Youtube, soms via kerkdienstgemist.nl . Voor de vieringen die door de Lutheranen verzorgd worden krijgt u vlak daaraan voorafgaand een link toegestuurd die u naar de viering zal leiden.
Daarnaast willen we als gemeenten ook de mogelijkheid bieden om samen digitaal koffie te drinken, zoals we dat zijn gaan noemen, ná de dienst.
Hiervoor wordt u - ook op de zaterdag voorafgaand aan de viering - een link gestuurd naar een zogenaamde Jitsi meeting. Via deze link kunt u op het aangegeven tijdstip direct inloggen op de bijeenkomst zonder dat het nodig is programma’s te downloaden en zonder wachtwoorden of wat ook maar.
De papieren huisdiensten zoals u die vanaf het begin van de coronabeperkingen tot eind juni ontving stoppen vanaf juli.

Programma van de zondagen tijdens de zomerdiensten:

5 juli remonstrants  Lense Lijzen woon-& eetkamer
12 juli remonstrants  Lense Lijzen zolder
19 juli lutheraans  Maren Overbosch tuin
26 juli doopsgezind  Geert Brüsewitz keuken
2 aug  broedergem.  Erik-Jan Stam studeerkamer
9 aug lutheraans  Maren Overbosch slaapkamer
16 aug doopsgezind  Tjalling Kindt kelder 

 

 


Na de zomerperiode, vanaf de 23e augustus, willen we dan als eigen gemeente weer fysieke vieringen in de kerk houden, maar mét inachtneming van de dan geldende regels over afstand, hygiëne én opgave vooraf. Hierover later meer.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl