> agenda

Agenda

 
2 augustus 2020, 10:00 uur

'(t)Huis van God', thema van de Zomerdiensten 2020 van de kleine oecumene

https://www.Kerkdienstgemist.nl/stations/2067

In de video-vieringen van de 'kleine oecumene' van Groningen (Evangelische Broedegemeente, Doopsgezinden, Remonstranten en Lutheranen), is deze zomer het thema: '(t)Huis van God', waarbij elk van deze kerkgenootschappen telkens een apart 'vertrek' uit dat Huis van God bevraagt op zijn specifieke karakter en functie in de relatie van God tot de mens en in de relaties van mensen onderling.

Zondag 2 augustus spreekt namens de Evangelische Broedergemeenschap ds. Erik-Jan Stam over 'De Studeerkamer'. Daarvoor gebruikt hij als video-kanaal dat van de Doopsgezinde Gemeente Groningen: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067 .

De week daarna, op 16 augustus zal ds. Tjalling Kindt, namens de DGG, op datzelfde kanaal 'De Kelder' onder de loep nemen.

Zie voor het volledige programma van deze serie Zomerdiesten (en in één moete door ook het parallelle programma van de Groninger PKN-kerken over dat zelfde thema), deze folder. {illustratie: Josje van Koppen uitgever: Onze Taal}


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl