> agenda

Agenda

26 november 2020, 19:30 uur

najaarsledenvergadering ONLINE - Tweede deel

ONLINE

Deze eerder voor 5 november aangekondigde ONLINE vergadering is in twee delen gesplitst: de eerste was op 19 november waarop de kerkeraad de agendapunten mondeling heeft toegelicht.
Op deze tweede avond wordt inhoudelijk ingegaan op de vragen die na de eerste avond schriftelijk konden worden ingediend. De uitslag van de stemming (die per post dan zal zijn binnengekomen) voor de verkiezing van de nieuwe kerkeraadsleden, zal op deze tweede avond bekend worden gemaakt.
Fysiek zijn nog steeds alleen de kerkeraadsleden aanwezig.
De leden kunnen ook nu via een tweezijdige videoverbinding inschakelen om de vergadering mee te maken.
Het zogeheten internet 'platform' dat daarvoor gebruikt gaat worden (misschien Zoom, misschien een ander) zal later bekend worden gemaakt, samen met duidelijke instructies hoe de verbinding te activeren is.
Alle nadere details rond de vergadering zullen nog worden gecommuniceerd.
Mensen die niet over een internetverbinding beschikken maar wel mee willen kunnen doen, kunnen zich melden bij de secretaris: secr.dgg@outlook.com
Of tel. 0595-432295 .


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl