> gemeenteblad

Gemeenteblad

 
Gemeenteblad december 2017

Lucas 2:15 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: “Laten we heengaan naar Betlehem om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt”.
Lucas 2:20

Download hier >>


Gemeenteblad november 2017

Over Halloween, Eeuwigheidszondag en ongenoemd verlies.

Het gedenken van overledenen wordt in onze tijd van secularisatie en ontkerkelijking steeds meer verdrongen door ‘Halloween’, een feestdag  op 31 oktober die vooral wordt gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Staten en Canada.

Download hier >>


Gemeenteblad oktober 2017

Heeft Franciscus van Assisi ons nog iets te zeggen??   

Twee jaar achtereen hebben wij gereisd door Italië en de plaatsen gezien waar Franciscus geleefd, geloofd en gepredikt heeft. Door me te verdiepen in zijn leven ben ik geraakt door zijn leefwijze en heb grote genegenheid voor zijn persoon gekregen. In een aantal themadiensten in de regio heb ik verteld over de bijbelse achtergronden, ervaringen en prachtige legenden die er van hem bekend zijn.

Download hier >>


Gemeenteblad september 2017

Hoe zit het met ons geloven? Hoe komt het dat we niet ontmoedigd zijn geraakt? En ‘toch nog’ geloven dat in onze werkelijkheid iets zichtbaar kan worden van dat Godsrijk waar bijbelse profeten en evangelisten, en een ieder die in dat spoor verder trok, van droomde. Van droomt. Toch nog. Desondanks; desalniettemin, met verouderde woorden.

Download hier >>


Gemeenteblad augustus 2017

Ik heb jullie gemist!

"Ik heb jullie gemist! Fijn dat het weer gaat beginnen.” Met een lach wordt het gezegd. Er is namelijk iets raars aan de hand met deze tijd in het jaar. Na Pinksteren komt het kerkelijk leven langzaam tot een soort stilstand. Het aantal vergaderingen en activiteiten neemt snel af.

Download hier >>


Gemeenteblad juni 2017

Pinksteren en hoe verder?

Pinksteren vind ik het moeilijkste feest om aan anderen uit te leggen. "De uitstorting van de Heilige Geest" wordt het in kerkelijke taal genoemd, maar wat moet je daar nu onder verstaan? Wat is een Heilige Geest en wat betekent dat voor het heden?

Download hier >>


Gemeenteblad mei 2017

Het weer tijdens Hemelvaart

Hemelvaart: voor de één een belangrijk religieuze dag, voor de ander een ver- plichte vrije dag. Aangezien Hemelvaartsdag in Nederland een officiële feestdag is, zijn veel Nederlanders op deze dag vrij. Vaak is men ook op de dag na He- melvaartsdag vrij zodat er een reeks van vier vrije dagen ontstaat. Het Hemel- vaartweekend, zoals men periode van vrije dagen rondom Hemelvaart ook wel noemt, biedt tal van mogelijkheden. 

Download hier >>


Gemeenteblad april 2017

Gedachten over Pasen

De paasdagen zijn nu net voorbij. Misschien is het goed bij de betekenis van dit belangrijke feest stil te staan. Het is een oude vraag die in de christelijke kerk steeds terugkomt: Is Jezus werkelijk opgestaan? Voor veel mensen is het eigenlijk nauwelijks meer een vraag: het paasverhaal is een verháál, een manier van zeggen, een uitdrukking van iets bijzonders. Eigenlijk is het heel begrijpelijk dat de vraag naar de werkelijkheid van Pasen van zoveel belang is. De opstanding van Jezus is het beginpunt van de christelijke traditie. De christelijke kerk is ontstaan op pinksterdag, maar gefundeerd op Pasen.

Download hier >>


Gemeenteblad maart 2017

Troost

Ik vind het een mooi woord. Kort, maar door de o’s ook weer lang en door de klank ook wel omhullend. Troost voelt als iets dat je omgeeft. Het kan verdriet koesteren, bij je zelf, bij anderen. Daar waar je bij verdriet vaak over de scherpte van verdriet, de rauwheid of de pijn ervan spreekt, heb je met troost iets van omhulling voor ogen, iets wat de pijn verzacht, tegenwicht voor de scherpte. 

Download hier >>


Gemeenteblad februari 2017

Woorden

In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het woord was God. (Johannes 1.1) Een bijzonder begin van een evangelie, zeker in onze kring, waar we immers een wandbord maakten waar zo duidelijk op staat dat het woord nog niet zo veel is. Het doen, dat is het meest wezenlijke,. Praatjes vullen geen gaatjes! En dan staat er vanaf het begin van dit evangelie dat dat wat zo vaak loos lijkt, eigenlijk van het allergrootste belang is, aan de basis van alles staat! Wat doen we daar- mee in een tijd dat alles maar gezegd kan worden, of het nu waar of niet waar is, of het nu kwetst of troost. Het gaat niet alleen om de daden maar ook om de woorden die de daden beschrijven, ja vooraf gaan en misschien wel oproepen.

Download hier >>


Gemeenteblad januari 2017

Een nieuw jaar 2017

Met de jaarwisseling van 2016 naar 2017 hebben we er een seconde bij gekregen als correctie op de tijd. Niemand merkt er iets van, maar het schijnt desastreus te zijn wanneer deze seconde de tijd niet corrigeert. De stationsklokken lopen dan niet meer goed, de navigatieapparatuur op schepen is niet meer nauwkeurig en ook computers met ingebouwde tijdsmechanismen raken ontregeld. Maar als mens heb je niet het idee gehad dat het jaar 2016 een seconde langer heeft geduurd. 

Download hier >>


 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 


 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl