home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


Volgende dienst(en)

2 april 2023, 10:00 uur
Kerkdienst: Palmpasen met Geloofsgetuigenis / Doop
Voorganger: ds. Marion Bruggen & ds. Nick Everts
Waar: doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
Organist: onbekend
Bijzonderheden:
ds. Nick Everts schrijft als toelichting bij deze dienst het volgende: "Op zondag 2 april is het Palmpasen: het religieuze feest voor jong en oud. Dit keer horen we het verhaal over de intocht in Jeruzalem door de ogen van één van de volgelingen. Ook worden er weer Palmpaasstokken gemaakt. Misschien zijn er zelfs palmbladeren en zingen we ‘Hosannah’. Leuk om dus met kinderen of klein-kinderen te komen."
"Dit jaar is het extra feest, omdat enkele mensen op moment van schrijven overwegen om lid te worden. Om recht te doen aan iedereen, is ervoor gekozen om zowel met Palmpasen als Pasen daarvoor gelegenheid te geven. Een uitnodiging hiervoor ontvangen leden per e-mail. In de dienst van Palmpasen zal ik in ieder geval mijn doop laten bekrachtigen, omdat ik het verlangen heb om daadwerkelijk DOOPSgezind te zijn.

In deze gemeente treden mensen toe als lid met een zelf geschreven belijdenis. Dit getuigenis van hun geloof gaat gepaard met dooptoediening aan hen. Maar het kan ook zijn dat zij de doop die zij elders en eerder hebben ondergaan door middel van hun geloofsbelijdenis bevestigen, dan wel dat zij een belijdenis van geloof die zij elders al hadden gedaan, bevestigen, hetgeen vervolgens ook ceremonieel bekrachtigd wordt door voorganger en geloofsgemeenschap.

Er is tevens zondagsschool.

De dienst is 'live'te volgen via kerkdienstgemist.
Klik daarvoor op onderstaande mediaspeler:

De dienst is ook na afloop te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

6 april 2023, 19:30 uur
Kerkdienst - Witte Donderdag: Gedachtenismaaltijd
Voorganger: ds. Nick Everts
Waar: doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
Bijzonderheden:
ds. Nick Everts schrijft in een toelichting bij deze dienst:

"Op donderdag 6 april is er een speciale Wittedonderdagdienst om 19.30. In deze dienst zal er ook een gedachtenismaaltijd gehouden worden, samen met onze zusters en broeders van de Kleine Oecumene. De lezingen door Iris Speckmann en Yvonne Hiemstra over het avondmaal en mijn eigen zoektocht naar een passende vorm voor deze tijd zijn voor mij aanleiding om dit jaar te experimenteren. Ik zou het daarom mooi vinden als u/jij dit experiment aan wil gaan door die avond erbij te zijn. Omdat het witte donderdag is, zou het mooi zijn als we in onze kleding ook iets wits terug laten komen."

Kerkdienst: GOEDE VRIJDAG bij de Remonstranten

7 april 2023, 19:30 uur
Kerkdienst: GOEDE VRIJDAG bij de Remonstranten
Voorganger: ds. Berend Borger
Waar: remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen
Bijzonderheden:
In het verband van de Kleine Oecumene wordt deze Goede Vrijdag-viering gehouden bij de Remonstranten, met hun nieuwe voorganger ds. Berend Borger.

Stille Zaterdag-viering in Roden

8 april 2023, 19:00 uur
Stille Zaterdag-viering in Roden
Voorganger: Noordelijk Doopsgezind Koor
Waar: doopsgezinde kerk, Padkamp 2b, 9301 AX Roden
Bijzonderheden:
Het koor zingt passiemuziek, die wordt afgewisseld met verbindende teksten uit het Marcus-evangelie die het lijdensverhaal van Jezus vertolken.

Kerkdienst - Paaswake in de Martinikerk

8 april 2023, 23:00 uur
Kerkdienst - Paaswake in de Martinikerk
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting
Waar: martinikerk, Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen
Bijzonderheden:
ds. Nick Everts beveelt de Paaswake-viering door onze broeders en zuster van de PKN, bij u aan in de volgende woorden:
"In de Martinikerk begint om 23.00 uur de paaswake. De klokken luiden, er wordt op de deur gebonsd en vervolgens wordt de nieuwe Paaskaars een donkere kerk binnengedragen.
Er is muziek en de klassieke bijbelgedeelten voor de Paasnacht worden gelezen: over de schepping, de doortocht in de woestijn, over Jona en over de opstanding. (...)
Een bijzondere beleving om eens mee te maken!"
Ook  te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2050-Prot-Wijkgemeente-Martinikerk

9 april 2023, 10:00 uur
Kerkdienst: PASEN, met Doopdienst / Geloofsgetuigenis
Voorganger: ds. Nick Everts
Waar: doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
Bijzonderheden:
ds. Nick Everts schrijft als toelichting op deze Paasdienst het volgende:

Een week na Palmpasen is het opnieuw feest. In de afgelopen week leek de hoop op bevrijding op niets uit te lopen. Jezus ging letterlijk een doodlopende weg, of toch niet? Hoe sta je weer op als het anders loopt dan verwacht? Durven we nog te vertrouwen op nieuw licht, op een nieuw perspectief? En is dat meer dan een doekje voor het bloeden?
Misschien kunnen we iets leren van degenen die op deze zondag iets van hun geloof laten zien. De mensen uit de oude verhalen én de mensen die met ons op weg willen gaan. Want ook in deze dienst overwegen enkele mensen lid te worden. Dit is een persoonlijk proces, waarbij de afweging om daadwerkelijk nu de stap te zetten bij ieder om verschillende redenen nog niet zeker is. Daarom ontvangt u de namen van de andere mensen die lid willen worden in de uitnodiging per e-mail.

In deze gemeente treden mensen toe als lid met een zelf geschreven belijdenis. Dit getuigenis van hun geloof gaat gepaard met dooptoediening aan hen. Maar het kan ook zijn dat zij de doop die zij elders en eerder hebben ondergaan door middel van hun geloofsbelijdenis bevestigen, dan wel dat zij een belijdenis van geloof die zij elders al hadden gedaan, bevestigen, hetgeen vervolgens ook ceremonieel bekrachtigd wordt door voorganger en geloofsgemeenschap.

Er is tevens zondagsschool.

De dienst is 'live' te volgen via kerkdienstgemist.
Klik daarvoor op onderstaande mediaspeler:

De dienst is ook na afloop te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

16 april 2023, 10:00 uur
Voorganger: ds. Klaas van der Werf
Waar: doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
Bijzonderheden:
De dienst is 'live' te volgen via kerkdienstgemist.
Klik daarvoor op onderstaande mediaspeler:

De dienst is ook na afloop te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events   De dienst is ook na afloop te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

23 april 2023, 10:00 uur
GEEN Kerkdienst
Waar: doopsgezinde kerk
Bijzonderheden:
Wel is er 's middags een bijeenkomst met de arts dr. Jasper van Miert
en met pastor en doopsgezind predikant ds. Nick Everts over het thema euthanasie.
Klik HIER voor informatie.

30 april 2023, 10:00 uur
Voorganger: ds. Nick Everts
Waar: doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

04-04-2023, 10:30 uur Koffieochtend (Mennozaal)
18-04-2023, 17:30 uur Doperse Dis (Mennohuis; mennozaal.)
19-04-2023, 14:00 uur PoŽziekring (Diaconiezaal)
20-04-2023, 19:30 uur Broederkring (diaconiezaal)
20-04-2023, 20:00 uur Verdiepingskring over Jonathans Sacks (kerkzaal, doopsgezinde kerk)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Doopsgezind NL | juni-juli

Doopsgezind NL | juni-juli
'Geloof is vertrouwen en vergeving,' Laurens ten Kate over doorgeslagen vrijheidsdenken; de vrees voor het beloofde land; een nieuwe huisstijl en een Statenbijbel. Doopsgezind NL over 'Koudwatervrees'. Lees meer >>

Actueel

donderdag 20 april 2023, 20:00 uur
Verdiepingskring over Jonathans Sacks (kerkzaal, doopsgezinde kerk)
We lezen hoofdstuk 13: De monotheïstische verbeeldingskracht.
Doperse Dis

dinsdag 18 april 2023, 17:30 uur
Doperse Dis (Mennohuis; mennozaal.)
Gratis maaltijd voor dak- en thuislozen en voor iedereen die dat goed gebruiken kan.
De achteringang is te bereiken via de Butjesstraat.

woensdag 19 april 2023, 14:00 uur
PoŽziekring (Diaconiezaal)
o.l.v. ds. Tjalling Kindt
zondag 23 april 2023, 16:00 uur
Middagbijeenkomst over Euthanasie (doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen)
Praktijkverdieping met de arts dr. Jasper van Miert
en met pastor en doopsgezind predikant ds. Nick Everts.
Gemeenteblad februari 2023

Gemeenteblad februari 2023
uit het inleidend woord door ds. Klaas van der Werf: De veertigdagentijd
(...) : het zijn de 40 dagen vóór Pasen (de zondagen niet meegerekend), gebaseerd op de 40 dagen dat Jezus in de woestijn niet at en dronk toen hij op de proef gesteld werd (...). En daarom is de 40-dagentijd meer een tijd van bezinning van je geloof dan een veredelde dieetkuur. (....) Ds. Klaas van der Werf
Nota Bene: De 40-dagenkalender is weer gedrukt en ligt in de kerk. Graag ophalen, zodat we geen portokosten hebben!. Lees meer >>
 
 
Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl