home > home

Welkom op de website

Wij zijn een geloofsgemeenschap in het hart van Groningen aan de Oude Boteringestraat ! Met zo’n 180 mensen van verschillende leeftijden zijn we een actieve christelijke geloofsgemeenschap, die zich schaart binnen de doperse traditie. Samen proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd.  Wat ons bindt, is dat we zoekende zijn. Je mag hier gaandeweg ontdekken wat je gelooft. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. We laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld. 

Kom een keer langs
Het ruime lichte gebouw een beetje achteraf aan de Oude Boteringestraat is het thuis van de doopsgezinde gemeente. Ben je net in Groningen komen wonen? Of woon je er al langer, maar zou je wel wat nieuwe mensen willen leren kennen? Zoek je naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? In de doopsgezinde kerk is er allerlei gelegenheid tot ontmoeting, ook voor kinderen en jongeren. Je kunt deelnemen aan kerkdiensten, cursussen en groepen, maar ook op gezette tijden aanschuiven aan tafel of als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. Welkom wie je ook bent. We hopen dat je je thuis zult voelen.

De kerkdiensten zijn op zondag van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten met een kopje koffie. In de agenda kun je vinden wie er op de betreffende zondag voorgaat in de dienst. Voel je vrij om contact op met de predikanten voor meer informatie, of eventueel een gesprek.


Volgende dienst(en)

1 augustus 2021, 10:00 uur
Kerkdienst ihkv Kleine Oecumene
Voorganger: ds. Yvonne Hiemstra
Waar: Lutherse kerk, Haddingestraat 23 9711 KC Groningen
Bijzonderheden:
Dienst in het kader van de Kleine Oecumene, die meedoet met het zomerdienstenthema REIZEN van de Groninger stadskerken.
Thema van ds. Hiemstra is: 'Zwerftocht door de woestijn: een tocht ten leven'

Yvonne Hiemstra               Lutherse kerk
Nota Bene: voor deze zomerdienst moet men zich tevoren aanmelden met naam en telefoonnummer  tót uiterlijk zaterdag 31 juli 17.00 uur, uitsluitend via: info@elgg.nl
Het aanmelden geldt ook voor kerkenraadsleden van de Kleine Oecumene.
Er zijn ongeveer 50 kerkgangers welkom.

8 augustus 2021, 10:00 uur
Kerkdienst ihkv Kleine Oecumene
Voorganger: ds. Gunter Brandorff
Waar: Lutherse kerk, Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
Bijzonderheden:
Dienst in het kader van de Kleine Oecumene, die meedoet met het zomerdienstenthema REIZEN van de Groninger stadskerken.
Thema van ds. Brandorff is: 'Reis voorbij de vanzelfsprekendheden'.

Gunter Brandorff                    Lutherse kerk
Nota Bene: voor deze zomerdienst moet men zich tevoren aanmelden met naam en telefoonnummer  tót uiterlijk zaterdag 7 augustus 17.00 uur, uitsluitend via: info@elgg.nl
Het aanmelden geldt ook voor kerkenraadsleden van de Kleine Oecumene.

Er zijn ongeveer 50 kerkgangers welkom.

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

03-08-2021, 10:00 uur Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1)
10-08-2021, 10:00 uur Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 9711 BC Groningen)
17-08-2021, 10:00 uur Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Russisch-Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2)
24-08-2021, 10:00 uur Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Martinikerk, Martinikerkhof 3)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Doopsgezind NL | juni - juli

Doopsgezind NL | juni - juli
‘Secularisering, globalisering en krimpende ledenaantallen zullen voor veranderingen zorgen, maar is dat nieuws? De wereld veranderd altijd.’ Twee studenten van het seminarium over de toekomst van gemeente zijn; Marjoleine de Vos over het lezen van het landschap; christelijke spiritualiteit bij Jan Mankes en Emily Carr, en geloven in de mijnen. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘De reis naar binnen’. Lees meer >>

Actueel

Kerkdienst ihkv Kleine Oecumene - tevens ONLINE
25 juli 2021, 10:00 uur
Voorganger: ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma
Organist: Janny Knol-de Vries
Deze dienst is in het kader van de Zomerdiensten van de Kleine Oecumene (remonstrants, luthers doopsgezind en evangelische broedergemeente).
Thema van deze zondag is 'de wijnrank' uit Johannes 15: 1-13.
verder wordt gelezen: Jesaja 5: verzen 1-5  plus vers 7
Liederen: 283; 333; 653; 793; 416
Klik HIER voor het liturgieboekje
Deze dienst is tevens ‘live’ én na afloop online te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
|
Saakjen van Hoorn   interieur doopsgezinde kerk          druiventros op manuscript van het Hooglied

Kerkdienst op 18 juli 2021 ihkv Kleine Oecumene - tevens ONLINE
Gabe Hoekema leidt deze Zomerdienst in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente de Lutherse gemeente Groningen en de Remonstrantse gemeente van Groningenvan, de zogeheten Kleine Oecumene', die meedoet met het zomerdienstenthema REIZEN van de Groninger 'stadskerken.
thema van deze zondag Waar is de wijsheid te vinden?
Organist is Janny Knol-de Vries
Deze dienst is tevens ‘live’ online én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Klik HIER voor het liturgieboekje.

Gabe Hoekema               Doopsgezinde kerk                                           Waar is de wijsheid te vinden?
dinsdag 24 augustus 2021, 10:00 uur
Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Martinikerk, Martinikerkhof 3)
In de Martinikerk is het thema: 'Pelgrimage en Toerisme'
In het kader van het zomerdienstenthema 'Reizen' van de Groninger Stadskerken, zijn er - naast de zondagse diensten - wekelijks op dinsdagochtend ook bijeenkomsten in één van de binnenstadskerken die verbonden zijn met de (Groninger) Raad van Kerken, waar een (sub)thema centraal staat dat verband houdt met het thema Reizen. Ook is daar plaats voor ontmoetingen bij koffie en thee.

Martinikerk, ing. Martinikerkhof 3
dinsdag 17 augustus 2021, 10:00 uur
Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Russisch-Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2)
In de Russisch-Orthodoxe kerk, is het thema:
'Pelgrimage als geestelijke reis in Groningen'
In het kader van het zomerdienstenthema 'Reizen' van de Groninger Stadskerken, zijn er - naast de zondagse diensten - wekelijks op dinsdagochtend ook bijeenkomsten in één van de binnenstadskerken die verbonden zijn met de (Groninger) Raad van Kerken, waar een (sub)thema centraal staat dat verband houdt met het thema Reizen. Ook is daar plaats voor ontmoetingen bij koffie en thee.

Russisch-Orthodoxe kerk
Ganzevoortsingel 2
dinsdag 10 augustus 2021, 10:00 uur
Zomerbijeenkomsten Binnenstadskerken (Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 9711 BC Groningen)
In de Remonstrantse kerk is het thema: 'Geloven op reis : de verbanning van de Remonstranten'.
In het kader van het zomerdienstenthema 'Reizen' van de Groninger Stadskerken, zijn er - naast de zondagse diensten - wekelijks op dinsdagochtend ook bijeenkomsten in één van de binnenstadskerken die verbonden zijn met de (Groninger) Raad van Kerken, waar een (sub)thema centraal staat dat verband houdt met het thema Reizen. Ook is daar plaats voor ontmoetingen bij koffie en thee.

Remonstrantse kerk
 
 
Adres
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050-3123053
info@dggroningen.doopsgezind.nl


Wij staan vermeld op www.wijdekerk.nl

     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl