> links

Links

Doopsgezinde Prenten (Beelddatabank UvA)
De prentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek is vanaf de achttiende eeuw langzaam gegroeid tot haar huidige omvang van meer dan 1500 portretten, historieprenten en afbeeldingen van gebouwen. De collectie is als onderdeel van de Doopsgezinde Bibliotheek in 1968 als bruikleen naar de Universiteitsbibliotheek gekomen. De samenstelling van de collectie, die voor het eerst beschreven is in de bibliotheekcatalogus uit 1888, is niet wezenlijk veranderd. De indeling die daar gehanteerd is - portretten, historieprenten en gebouwen - is grosso modo nog steeds op de collectie van toepassing. Naar site >>
Doopsgezind Wereldwerk
Naar site >>
Doopsgezinde Gemeente Hamburg
De Mennoniten Gemeinde Hamburg-Altona is al vele jaren partnergemeente van de doopsgezinde gemeente Groningen. Jaarlijks vindt er een vorm van uitwisseling of wederzijds bezoek plaats. Naar site >>
Martini diensten in Groningen
Welkom bij de Martinidiensten – oecumenische vieringen voor student en Stadjer! Elke zondag om 11.30u is er een viering vol met ruimte, licht en liturgie. Wat dit betekent kun je op deze website verder lezen en wees daarna van harte welkom om een viering mee te maken! Naar site >>
Doopsgezinde Historische Kring
De Doopsgezinde Historische Kring (DHK) heeft sinds haar oprichting in 1974 tot doel de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan gerelateerde stromingen in de Nederlanden te onderzoeken en de geschiedbeoefening van doopsgezinde geschiedenis te bevorderen om zo het verleden toegankelijk te maken, kennis daarover uit te breiden, te verbreden en te verdiepen. Naar site >>

 
Platform Religie en Levensbeschouwing

Platform Religie en Levensbeschouwing
Het Platform Religie en Levensbeschouwing is een samenwerkingsverband tussen verschillende spirituele richtingen. Doelstellingen zijn: elkaar leren kennen, vooroordelen en angst tussen mensen weg nemen, zoeken naar wat bindt en bruggen bouwen. De volgende richtingen werken in Groningen hierin samen: Bahá’í ; Boeddhisme (tot nu toe vertegenwoordigd in de stromingen van het Tibetaans Boeddhisme (organisatie RIGPA) en het Theravada Boeddhisme) ; Christendom (tot nu toe vertegenwoordigd in de kerkgenootschappen: Doopsgezinden, Remonstranten, PKN en RK-kerk); Hindoeïsme; Humanisme; Jodendom; Islam; School voor Praktische Filosofie en Spiritualteit; Universeel Soefisme; Vrijmetselarij; Orde van de Weefsters. Raadpleeg de website over vorige activiteiten en abonneer u daar op de (gratis) nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van komende activiteiten. Naar site >>

 
Gronings Drentse Doopsgezinde Sociėteit

Gronings Drentse Doopsgezinde Sociėteit
De Groninger en Drentse Doopsgezinde Sociëteit (GDS) is een vereniging van doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe. Naar site >>

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk
De GDB zet zich in om materiaal voor gesprekskringen aan te dragen. Waarbij hedendaagse vragen van de samenleving verbonden worden met bijbelse verhalen. Tegelijk ontdekken we in dit materiaal hoe dichters, denkers, kunstenaars en wetgevers daar inspiratie uit haalden. Reacties van gebruikers: ‘Je bent samen hardop aan het denken, dat vind ik leuk.’‘Het is geen monoloog meer van de inleider.’  ‘Ik vond het eerst wel vreemd dat je thuis iets moest lezen, maar daardoor kwam ik met mijn eigen vragen naar de groep.’ Naar site >>
Dopersduin
Dopersduin is een groepsaccommodatie en vergaderlocatie met een bijzondere achtergrond. De karakteristieke bouw en de ongedwongen sfeer maken Dopersduin tot een huis waar mensen zich snel thuis voelen. Naar site >>
Buitengoed Fredeshiem
Buitengoed Fredeshiem kent een waardevolle historie. Met respect voor onze geschiedenis, uitgangspunten als gastvrijheid, persoonlijke aandacht en een ongedwongen sfeer, bieden wij u als gast graag een plek voor inspirerende ontmoetingen. Naar site >>
1 2
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl .