home > nieuws

Nieuws

Gemeenteblad november

Gemeenteblad november
uit het hoofdartikel door ds. Klaas van der Werf:
"Wat is advent? De tijd voor Kerst wordt de Adventstijd genoemd. ‘Tempus Adventus’, noemde de vroege kerk het in het Latijn. En dit betekent niks anders dan de tijd van de komende. ( ...) In navolging van de oude profetieën wachten we op de komst van het nieuwe.
Lees meer >>

Gemeenteblad oktober 2022

Gemeenteblad oktober 2022
uit het hoofdartikel door ds. Nick Everts:
Omdat niemand, en dus ook de dominee niet, zich met alles en iedereen tegelijk bezig kan houden, vermoed ik dat velen met mij geregeld nadenken over de vraag ‘waar richt ik me op?’. Wat is mijn focuspunt, hoe prioriteer ik en wat laat ik even zitten? In dit artikel wil ik die vraag verdiepen a.d.h.v. het verhaal over de goede herder Lees meer >>

Thomas Quartier over gastvrijheid, asiel en profetie

Thomas Quartier over gastvrijheid, asiel en profetie
Op 15 oktober was Theoloog des Vaderlands, Thomas Quartier, op uitnodiging van het Stadsklooster Groningen een dag lang te gast in Stad en wel in onze kerk.
's Ochtends was er een programma rondom gastvrijheid en asiel, met John van Tilborg van INLIA; 's middags ging het, samen met Nick Everts, over 'profetenstemmen', naar het laatste, gelijknamige boek van broeder Thomas. Zie de video's van ochtend en middag. Lees meer >>

Reis naar Taizé voor 18 tot 35 jarigen

Reis naar Taizé voor 18 tot 35 jarigen
Van 16 tot en met 23 oktober reist een groep Groningers tussen de 18-35 jaar naar Taizé. Er zijn nog enkele plekken.
Deze reis is een gemeenschappelijk initiatief van de Protestantse Gemeente Groningen, Groninger Studentenpastoraat, Stadsklooster Groningen, Taizévieringen Groningen en de Doopsgezinde Gemeente.
Mensen jonger dan dertig jaar betalen € 200,- ; ouderen: € 250,-.
Voor meer informatie of aanmelden, zie:
https://stadskloostergroningen.nl/events/taize-reis-18-35/ Lees meer >>

Gemeenteblad september 2022

Gemeenteblad september 2022
uit het hoofdartikel door ds. Klaas van der Werf
Doopsgezinde traditie 500 jaar oud.
Onze geloofstraditie is een zeer rijke traditie van vijfhonderd jaar oud en heeft vele stormen doorstaan. In al die tijd zijn er mensen geweest die, om welke reden dan ook, het tóch belangrijk hebben gevonden dat deze traditie bestaan blijft. En zolang deze mensen er nog zijn, ben ik optimistisch en zal onze geloofstraditie blijven bestaan.
En daarom toch op 23 oktober a.s. maar ‘Broederschap-dag’ (met streepje) vieren! Lees meer >>

Bezinning & Bezieling: activiteiten van Groninger kerken  tot aan januari

Bezinning & Bezieling: activiteiten van Groninger kerken tot aan januari
De bekende brochure Bezinning en Bezieling is dit jaar vertraagd uitgekomen en wel slechts met het programma tot en met december én alleen in digitale versie, online !
Klik HIER voor de online versie, of klik HIER voor de versie in pdf.

De DGG publiceert in dit orgaan altijd de activiteiten van het DoRe-Café.
Zie daarvoor HIER de 3 activiteiten van komend seizoen in pdf die in het teken staan van het overkoepelend thema Vernieuwiing.
Binnenkort op de DGG website meer informatie over de eerstvolgende DoRe-Café activiteit op zondag 13 januari, van 19:00-22:00 uur in de Remonstrantse kerk: een zangavond
"Struinen door 'Psalmen Anders': Zingend Proeven aan Nieuwe Psalmen"

Gemeenteblad augustus 2022

Gemeenteblad augustus 2022
uit het notulenverslag door Sjoukje Benedictus van de kerkenraadsvergadering van 28 juni:
"De KR besluit hierbij de opname van de kerkdienst te vereenvoudigen naar opname vanuit één punt, zonder invoegingen; dit is veel rustiger om naar te kijken. De bediening wordt versimpeld naar één druk op de knop aan het begin van de dienst én aan het eind van de dienst. De organisten komen niet meer in beeld. Er wordt ook besloten dat de liturgie niet meer wordt geprint; er wordt een beamer aangeschaft waarmee teksten geprojecteerd kunnen worden." Lees meer >>

Gemeenteblad juli

Gemeenteblad juli
oproep uit het blad van juli
Lidmaatschap/doop verkennen

Nog geen lid, niet gedoopt of als kind gedoopt, maar nog niet beleden wat jij zelf gelooft? Daag jezelf dan uit door aan te sluiten bij de groep die lidmaat-schap/doop gaat verkennen. Data en inhoudelijk pro-gramma worden door onze predikant afgestemd op de samenstelling van de groep. Ook, of misschien wel juist, voor twijfelaars is plek.
Meld je aan via contact@nickeverts.nl Lees meer >>

Oecumenisch Zomerprogramma Binnenstadskerken

Oecumenisch Zomerprogramma Binnenstadskerken
Oorlog & Vrede. Zo luidt dit jaar het thema van de dinsdagochtend-bijeenkomsten in het zomerprogramma van de Groninger stadskerken.
Op 19 juli sprak priester Wietse vand er Velde (van de Oud-Katholieke Kerk) over het onderwerp:
'Bestaat er vanuit bijbels/christelijk perespectief een rechtvaardige oorlog'. verdere bijeenkomstenm op 26 juli en 9 en 23 augustus. Zie de agenda.

Nieuwsbrief nr 14 |  11 juli 2022

Nieuwsbrief nr 14 | 11 juli 2022
Lees meer >>

123456
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl