home > nieuws

Nieuws

Kerkdienst ihkv Kleine Oecumene - tevens ONLINE
25 juli 2021, 10:00 uur
Voorganger: ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma
Organist: Janny Knol-de Vries
Deze dienst is in het kader van de Zomerdiensten van de Kleine Oecumene (remonstrants, luthers doopsgezind en evangelische broedergemeente).
Thema van deze zondag is 'de wijnrank' uit Johannes 15: 1-13.
verder wordt gelezen: Jesaja 5: verzen 1-5  plus vers 7
Liederen: 283; 333; 653; 793; 416
Klik HIER voor het liturgieboekje
Deze dienst is tevens ‘live’ én na afloop online te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
|
Saakjen van Hoorn   interieur doopsgezinde kerk          druiventros op manuscript van het Hooglied

Kerkdienst op 18 juli 2021 ihkv Kleine Oecumene - tevens ONLINE
Gabe Hoekema leidt deze Zomerdienst in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente de Lutherse gemeente Groningen en de Remonstrantse gemeente van Groningenvan, de zogeheten Kleine Oecumene', die meedoet met het zomerdienstenthema REIZEN van de Groninger 'stadskerken.
thema van deze zondag Waar is de wijsheid te vinden?
Organist is Janny Knol-de Vries
Deze dienst is tevens ‘live’ online én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Klik HIER voor het liturgieboekje.

Gabe Hoekema               Doopsgezinde kerk                                           Waar is de wijsheid te vinden?
Nieuwsbrief nr 14 | juli 2021

Nieuwsbrief nr 14 | juli 2021
Lees meer >>

Zomerprogramma Kleine Oecumene - thema: REIZEN
Misschien kriebelt het alweer... die kans om er weer even tussenuit te gaan, op reis! Of je nu al plannen hebt of niet, deze zomer denken we al binnenstadskerken samen na over het thema 'Reizen'. Reizen in al haar soorten en maten wel te verstaan, van pelgrimage tot vlucht en van hemelreis tot innerlijk reis. Inspiratie wordt gevonden in de Bijbel, de kerkgeschiedenis, de kunst en in persoonlijke verhalen.
Nota Bene: per 5 juli is bekend geworden dat niet ds. Tjalling Kindt voorgaat op 18 en 25 juli, maar respectievelijk ds. Gabe Hoekema en ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma. Ook is ds. Kindt geen inleider bij de koffieochtend op 27 juli (zoals in beide gevallen nog wel in de op papier verspreide folder stond). De ochtend van 27 juli wordt nu een gelegenheid voor ontmoetingen voor alle mensen die de koffiebijeenkomsten in het kader van het zomerprogramma volgden. Er is dan geen speciale inleiding, maar natuurlijk wel koffie of thee én iets lekkers.
Hieronder staat - in de opmaak van de folder - de juiste informatie.
Zie hier ook later voor eventuele nadere updates. Klik HIER voor de hele folder.

De diensten van de Kleine Oecumene-kerken maken deel uit van het bredere programma van de stedelijke Raad van Kerken met naast kerkdiensten in de overige kerkgenootschappen van de stad, óok een koffieochtendprogramma op dinsdagochtenden, elk met een eigen inleider over een deelthema.

Kerkdienst (tevens online)
Live’ via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events (maar ook daarna).
Voorganger is ds. Gerke van Hiele, organist Gert Hendriksen.
liederen: 281, 276, 275, 179, 691 (alle uit Nieuw Liedboek) en als laatste het Iona-lied (ook in Zangen van Zoeken en Zien 147): 'Vrede wens ik je  toe'.
bijbellezing: Marcus 5: 22-43.
thema: 'De Levenstrap'.

Klik HIER voor het liturgieboekje
Gemeenteblad Juli 2021

Gemeenteblad Juli 2021
(uit het hoofdartikel door ds. Tjalling Kindt)
IJver
Soms duikt mijn rapportboekje nog wel eens op. Het huist ergens in een grote doos (...) Drie cijfers springen in het oog: Vlijt 6, Netheid 6, Schrijven 6, Rekenen 6, Gym-nastiek 6, dat zijn zo de cijfers die ik me herinner, en daar staan de cijfers Gedrag 8 en Godsdienst 8 dan tegenover. Kortom de gestalte van waar het op uit zou draaien tekende zich al af. Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2021

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2021
Lees meer >>

13 juni 10:00 uur Kerkdienst met ds. Dick van Veen
Deze 'live' dienst, met wederom (potentieel) 30 kerkgangers, is tevens online, te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Nota Bene: nu er weer kerkgangers zijn, terwijl de dienst óók online is, via kerkdienstgemist, vindt de 'Open Ruimte'pas plaats als de camera uit is.
Opgeven via: secr.dgg@outlook.com of: 0595-432295
thema: 'Twee broers' 
bijbeltekst: Genesis 4: 1-18 (het verhaal van Kaïn en Abel).
liederen: 274, 283, (Psalm) 139, 823, 568 (Taizé)
organist: Eeuwe Zijlstra

Dick van Veen        beeld van onbekende maker
Klik HIER voor het liturgieboekje.
Uit een introductie door Dick van Veen van zichzelf uit het gemeenteblad van oktober 2014 (!):
Ik ben Dick van Veen, Ik woon in Assen, ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik heb theologie gestudeerd in Groningen. Na mijn studie ben ik ruim twee en een half jaar parttime predikant geweest in de toen nog gecombineerde gemeenten Oldehove/Niehove. Daarna heb ik 10 jaar als gevangenispredikant gewerkt in de gevangenis Esserheem in Veenhuizen en ben na die periode overgestapt naar de psychiatrie en de forensische psychiatrie bij GGZ-Drenthe.
In november 2013 werd ik 65 en ben als geestelijk verzorger met pensioen gegaan.
Naast mijn werk hield ik mij... (en momenteel houd ik mij nog steeds) intensief bezig met toneel en acteren. Taal en verbeelding zijn mijn passie. In de wijze waarop ik voorga in de eredienst, is dat met name rondom de preek ook te merken, vermoed ik.
Nieuwsbrief nr 12 | juni 2021

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2021
Lees meer >>

6 juni Viering met 30 mensen (tevens online)
Voor het eerst sinds vele maanden kunnen er weer 30 mensen in de kerk de dienst bijwonen. Tevens blijft de dienst (live) vanaf 10:00 uur (én later) online te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Voorganger: ds. Tjalling Kindt
Waar: vanuit de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat
Organist: Wietske Koopmans
Bijzonderheden:

Tjalling Kindt            thema-illustratie: magnetisch veld rond de zon
thema van de dienst is: 'de Zoom van God'.
bijbelteksten: Johannes 1: 14-18  & Jacobus 1:12-27
liederen: 880; 848; 791; 1014
zangeres: Akke Conradi
collectedoel is: de Voedselbank.
giften graag via: bankrekeningnr. NL03 ABNA 0570 1425 47
van diaconie van de Doopsgezinde Gemeente :
ovv: datum 6-6-2021 & doel: voedselbank.

12345
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl