home > nieuws

Nieuws

Gemeenteblad februari 2023

Gemeenteblad februari 2023
uit het inleidend woord door ds. Klaas van der Werf: De veertigdagentijd
(...) : het zijn de 40 dagen vóór Pasen (de zondagen niet meegerekend), gebaseerd op de 40 dagen dat Jezus in de woestijn niet at en dronk toen hij op de proef gesteld werd (...). En daarom is de 40-dagentijd meer een tijd van bezinning van je geloof dan een veredelde dieetkuur. (....) Ds. Klaas van der Werf
Nota Bene: De 40-dagenkalender is weer gedrukt en ligt in de kerk. Graag ophalen, zodat we geen portokosten hebben!. Lees meer >>

Vredeswake één jaar na de Russische inval

Vredeswake één jaar na de Russische inval
Op vrijdag 24 februari was het een jaar na de Russische inval in Oekraïne. Sindsdien zijn we getuige van een groots oorlogsdrama met steeds verdergaande escalatie. Dat geweld moet stoppen! Om die reden hielden we precies een jaar na de inval opnieuw een vredeswake. Ds. Nick Everts leidde de wake.  Eeuwe Zijlstra bespeelde het orgel. 
U kunt het nog steeds meemaken via kerkdienstgemist.Klik daartoe HIER.

Gemeenteblad januari 2023

Gemeenteblad januari 2023
uit het hoofdartikel door ds. Nick Everts (pag. 1-2)
Protestborden maken als gebed!
(....) Toen ik afgelopen jaar mijn functie als pionier bij Stadsklooster Groningen overdroeg aan Christiaan Schoonenberg, deelde hij een tekst van Sister Mary Corita waarin zij bidden gelijk stelt aan “zingen en dansen, felle kleren en bloemen dragen en protestborden maken”. Ik daagde hem uit om bij een goede gelegenheid die woorden om te zetten in daden. Die goede gelegenheid blijkt aanstaande zaterdag tijdens de Week van Gebed te zijn. Ook mij wist Sister te prikkelen en daarom deel ik graag iets over haar én over wat ik als bidden zie. Lees meer >>

Gemeenteblad december 2022

Gemeenteblad december 2022
uit het verslag door voorzitter Beno Hofman van de gedachtenwisseling over 'alternatieve diensten':
Tijdens de Najaarsledenvergadering van 24 november werd er in twee groepen van gedachten gewisseld over ‘alternatieven voor of naast de reguliere kerkdiensten’. Er kwamen vele ideeën naar voren en er werd voorgesteld deze ook voor te leggen aan hen die niet bij de vergadering waren. Ik verzoek iedereen die dat wil te reageren naar mijn mailadres (zie het jaargidsje) vóór 1 januari aanstaande.
In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal alles dan besproken worden, waarna de uitkomst in het Gemeenteblad bekend wordt gemaakt. Lees meer >>

Gemeenteblad november

Gemeenteblad november
uit het hoofdartikel door ds. Klaas van der Werf:
"Wat is advent? De tijd voor Kerst wordt de Adventstijd genoemd. ‘Tempus Adventus’, noemde de vroege kerk het in het Latijn. En dit betekent niks anders dan de tijd van de komende. ( ...) In navolging van de oude profetieën wachten we op de komst van het nieuwe.
Lees meer >>

Gemeenteblad oktober 2022

Gemeenteblad oktober 2022
uit het hoofdartikel door ds. Nick Everts:
Omdat niemand, en dus ook de dominee niet, zich met alles en iedereen tegelijk bezig kan houden, vermoed ik dat velen met mij geregeld nadenken over de vraag ‘waar richt ik me op?’. Wat is mijn focuspunt, hoe prioriteer ik en wat laat ik even zitten? In dit artikel wil ik die vraag verdiepen a.d.h.v. het verhaal over de goede herder Lees meer >>

Thomas Quartier over gastvrijheid, asiel en profetie

Thomas Quartier over gastvrijheid, asiel en profetie
Op 15 oktober was Theoloog des Vaderlands, Thomas Quartier, op uitnodiging van het Stadsklooster Groningen een dag lang te gast in Stad en wel in onze kerk.
's Ochtends was er een programma rondom gastvrijheid en asiel, met John van Tilborg van INLIA; 's middags ging het, samen met Nick Everts, over 'profetenstemmen', naar het laatste, gelijknamige boek van broeder Thomas. Zie de video's van ochtend en middag. Lees meer >>

Reis naar Taizé voor 18 tot 35 jarigen

Reis naar Taizé voor 18 tot 35 jarigen
Van 16 tot en met 23 oktober reist een groep Groningers tussen de 18-35 jaar naar Taizé. Er zijn nog enkele plekken.
Deze reis is een gemeenschappelijk initiatief van de Protestantse Gemeente Groningen, Groninger Studentenpastoraat, Stadsklooster Groningen, Taizévieringen Groningen en de Doopsgezinde Gemeente.
Mensen jonger dan dertig jaar betalen € 200,- ; ouderen: € 250,-.
Voor meer informatie of aanmelden, zie:
https://stadskloostergroningen.nl/events/taize-reis-18-35/ Lees meer >>

Gemeenteblad september 2022

Gemeenteblad september 2022
uit het hoofdartikel door ds. Klaas van der Werf
Doopsgezinde traditie 500 jaar oud.
Onze geloofstraditie is een zeer rijke traditie van vijfhonderd jaar oud en heeft vele stormen doorstaan. In al die tijd zijn er mensen geweest die, om welke reden dan ook, het tóch belangrijk hebben gevonden dat deze traditie bestaan blijft. En zolang deze mensen er nog zijn, ben ik optimistisch en zal onze geloofstraditie blijven bestaan.
En daarom toch op 23 oktober a.s. maar ‘Broederschap-dag’ (met streepje) vieren! Lees meer >>

Bezinning & Bezieling: activiteiten van Groninger kerken  tot aan januari

Bezinning & Bezieling: activiteiten van Groninger kerken tot aan januari
De bekende brochure Bezinning en Bezieling is dit jaar vertraagd uitgekomen en wel slechts met het programma tot en met december én alleen in digitale versie, online !
Klik HIER voor de online versie, of klik HIER voor de versie in pdf.

De DGG publiceert in dit orgaan altijd de activiteiten van het DoRe-Café.
Zie daarvoor HIER de 3 activiteiten van komend seizoen in pdf die in het teken staan van het overkoepelend thema Vernieuwiing.
Binnenkort op de DGG website meer informatie over de eerstvolgende DoRe-Café activiteit op zondag 13 januari, van 19:00-22:00 uur in de Remonstrantse kerk: een zangavond
"Struinen door 'Psalmen Anders': Zingend Proeven aan Nieuwe Psalmen"

1234
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl