home > nieuws

Nieuws

viering van 25 oktober ook live te volgen
Op 25 oktober om 10:00 uur gaat voor Jolanda Molenaar
Organist is Janny Knol de Vries
In deze dienst kunnen maximaal) 30 kerkgangers komen, die zich vooraf moeten opgeven bij de secretaris van de kerkeraad:
secr.dgg@outlook.com. De eerste 30 opgeven zijn welkom.
Er zal niet collectief kunnen worden gezongen en de kerkgangers zal worden verzocht tijdens het lopen naar de zitplaatsen én bij het weer weggaan, een mondkapje te dragen.
Alleen tijdens de dienst kan men het afdoen.
Deze dienst wordt ook weer live via kerkdienstgemist uitgezonden.
Klik daartoe op onderstaand plaatje.

Na afloop kunt u de viering ook nog steeds meemaken.
Ga dan naar: kerkdienstgemist.nl.
Bovenaan de lijst van gearchiveerde kerkdiensten van de laatste vier maanden die u daar aantreft kunt u dan de viering van 25 oktober aanklikken.


Nieuwsbrief nr 20 | oktober 2020

Nieuwsbrief nr 20 | oktober 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad oktober 2020

Gemeenteblad oktober 2020
uit het artikle op bladzijde 5:
Stilstaan bij hen die wij verloren.. op 1 november a.s.
In onze gemeente is het altijd de gewoonte om op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar de leden en belangstellenden die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen te herdenken. Tevens is er dan ook voor anderen de gelegen-
heid een kaars te ontsteken voor een ieder die korter of langer gemist
wordt, al dan niet met het noemen van een naam daarbij.
Wij hebben besloten om dit voortaan te doen op de 1e zondag in november,
zoals ook in andere geloofsgemeenschappen gebruikelijk is.
Dit jaar vindt de herdenking daarom plaats op zondag 1 november 2020,
om 10.00 uur in de Vermaning. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2020

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 18 | september 2020

Nieuwsbrief nr 18 | september 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad  september 2020

Gemeenteblad september 2020
Thuis op Aarde – een nieuw seizoen voor onze gemeente
(eerste alinea uit het artikel van ds. Geert Brüsewitz). Komende zondag, 20 september starten we het nieuwe seizoen met elkaar
in de kerk, of verbonden via kerkdienstgemist.nl. Vanaf deze zondag kunnen we, na opgave en de gegeven aanwijzingen opvolgend, weer met 35 mensen samen komen. Het is een bijzonder seizoen, spannend ook. Terwijl we met elkaar midden in een proces van vernieuwing en verandering zaten, nadenkend over hoe onze gemeente zich zou kunnen en moeten ontwikkelen, werden we, net als alles en iedereen om ons heen, getroffen door het Coronavirus en de veranderingen die dat teweeg bracht in onze manier van leven. Ineens konden we niet meer naar de kerk en moesten we afstand van elkaar houden. We konden niet zingen, maar ook niet vergaderen, niet samenkomen. En dat raakt het hart van gemeente zijn. lees verder op pagina 5 van dit gemeenteblad. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 17 | september 2020

Nieuwsbrief nr 17 | september 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Eerste live videoviering ook na afloop te zien

Eerste live videoviering ook na afloop te zien
Op zondagmorgen 6 september 2020 was  om 10 uur rechtstreeks de (korte) viering te  volgen, met als voorganger ds. Tjalling Kindt.
Hebt u dit tijdstip echter gemist, dan kunt u de viering nog steeds nazien op kerkdienstgemist. Klik daarvoor:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events/recording/159937920002067


Gemeenteblad augustus 2020

Gemeenteblad augustus 2020
(van de kerkenraad:)
Richtlijnen bij het bezoeken van de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Groningen
Beste zusters en broeders,
Zo langzamerhand vinden er in het kerkgebouw weer wat activiteiten plaats en zullen ook weer een aantal ruimtes in de kerk voor de verhuur beschikbaar zijn. Dit zal deels in september weer gaan beginnen. Laat duidelijk zijn dat dit alleen mogelijk is wanneer de regels van het RIVM gevolgd worden, zolang dit nodig blijkt te zijn.
Met Nynke Dijkstra en een aantal leden zijn we de laatste weken (maanden) bezig geweest om in kaart te brengen wat dit voor gevolgen heeft en wat nodig is dit uit te kunnen voeren, zodat zowel diegenen die werkzaamheden uitvoeren en diegenen die de kerk bezoeken dit veilig kunnen doen.
Dit vereist discipline van iedereen. Het lijkt daarom zinvol hieronder aan te geven wat van ons allen wordt verwacht. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 16 | augustus 2020

Nieuwsbrief nr 16 | augustus 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


123456
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl