home > nieuws

Nieuws

Gemeenteblad februari 2020

Gemeenteblad februari 2020
De jongerengroepBijbel, Pizza en Bier’ wordt weer opgepakt. De geplande data zijn:
21 februari, 3 april en 15 mei steeds om 18.00 uur. Een aparte uitnodiging volgt nog. Laat het alsvast weten als je mee wilt doen via: gjbrusewitz@gmail.com
Er komt een korte bijbelcursus: ‘Hoort het Woord :
een ontmoeting tussen het Woord dat tot ons komt en óns diepste woord'
Op 4 avonden, woensdag 26 februari, 11 en 25 maart, en tot slot 3 weken later op
15 april van half 8 tot een uur of 9, willen we 4 kernstukken uit de Bijbel meditatief lezen. Lerend en vragend proberen we te begrijpen om vervolgens samen, door te delen tot inzichten te komen. Opgave bij tjalling.kindt@kpnmail.nl  of gjbrusewitz@gmail.com Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 4 | februari 2020

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Vieringen met het Liedboek - Mededeling en Oproep
Na jarenlang met papieren liturgieën gewerkt te hebben waarop de liederen stonden geprint, heeft de kerkeraad bedacht, terwille van het tegengaan van papierverspilling én in verband met kostenbesparing, om vanaf februari over te gaan tot het gebruik van het (nieuwe!) Liedboek van de Kerken in de vieringen. Dan zal de liturgie nog maar één vel A4 beslaan, met daarop:
de orde van dienst, diverse bijbel- en andere teksten en de agenda.
We zingen dan voortaan uit de nieuwe Liedboekbundels, die bij binnenkomst uitgereikt zullen worden.
Helaas is het aantal aanwezige bundels net niet groot genoeg voor het geval er veel mensen in de dienst zijn. Daarom zou het mooi zijn als, wie het (nieuwe!) Liedboek van de Kerken, zelf al heeft, dat exemplaar naar de diensten mee zou nemen
Misschien zou u het zelfs wel (voorzien van uw naam) in bruikleen willen geven aan de kerk. Ook heel mooi zou zijn (wanneer u het Liedboek nog niet hebt) om de gemeente te sponsoren door er een te kopen en het dán (voorzien van uw naam) in bruikleen te geven.... We hopen op uw medewerking.


Nieuwsbrief nr 3 | februari 2020

Nieuwsbrief nr 3 | februari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad januari 2020

Gemeenteblad januari 2020
[uit het hoofdartikel door ds. Geert Brüsewitz] Op 29 december, op de rand van het oude jaar overleed Graham Maule. Na een ziekteproces van twee maanden, overleed hij op 61 jarige leeftijd. Hij was met John Bell samen verantwoordelijk voor veel van de liederen die de Iona Community voortgebracht heeft. Nij was geen musicus, het ging hem om het opnieuw zingbaar en begrijpelijk maken van oude Bijbelse teksten, zodat de wijsheid, die in teksten en geloof geborgen is, niet verloren gaat. Een van de mooiste liederen waarvan hij de melodie componeerde is het prachtige pinksterlied: Een vogel ze broedt. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 1 | januari 2020

Nieuwsbrief nr 1 | januari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad december 2019

Gemeenteblad december 2019
Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 24 | december 2019

Nieuwsbrief nr 24 | december 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Grote Buitendag GDS, FDS en ring Zwolle 5 juni t/m 6 juni 2021


12345
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl