home > nieuws

Nieuws

zondag 9 mei online kerkdienst
6e zondag van Pasen met als thema: 'Hemelvaart: hoe gewichtloos is mijn godsbeeld'
Voorganger: ds. Tjalling Kindt
Organist: Eeuwe Zijlstra
Bijbellezingen:  Jesaja 46: 1-7 & I Johannes 2: 6-14
Liederen: Nieuw Liedboek nrs. 943, 791, 418; gezongen en/of op orgel gespeeld.
Klik HIER voor het liturgieboekje
   
Tjalling Kindt       Hemelvaart met voetafdruk
De oline-dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events
Orgelstukken gespeeld door Eeuwe Zijlstra:
‘Merck toch hoe sterck’ & ‘Wilt heden nu treden‘ (samen als intro)
‘Geluckig is het land‘ (na de overweging)
'Laet Sangh en Spel, Tamboer en Fluyt’ & ‘Com nu met Sang‘ (uitleidend)
Alle stukken zijn van componist Piet Post (1919-1979)
uit zijn: 'Zes Valeriusliederen'
Collectedoel 9 mei: Ondersteuning van 5 studenten aan de DG Hogeschool in Paki, Indonesië. Het DG Wereldcongres vindt 2022 in Semarang, Indonesië plaats. Om het Indonesiërs mogelijk te maken hier aanwezig te zijn wil de ADS een financiële ondersteuning geven.
Giften via de diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Groningen:
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47
o.v.v. datum: 9-5-2021; doel: Indonesië  


Nieuwsbrief nr 9 | april 2021

Nieuwsbrief nr 9 | april 2021
Lees meer >>


Gemeenteblad april 2021

Gemeenteblad april 2021
(uit het hoofdartikel)
Een tienjarige op zoek naar een onderduikadres
Op 15 november 1944 weigerde het gemeentepersoneel van Haren een opdracht van de bezetter uit te voeren. Die weigering had verregaande gevolgen. De ge-meentesecretaris betaalde met zijn leven, de andere ambtenaren wisten onder te duiken. Ook voor hun gezinnen brak een moeilijke tijd aan: ze liepen gevaar. Waar moesten ze heen? Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 8 | april 2021

Nieuwsbrief nr 8 | april 2021
Lees meer >>


zondag 18 april Online viering
Met ds. Afke Boezewinkel, vanuit de kerkzaal aan de Oude Boteringestraat
Organist: Eeuwe Zijlstra. Zang: Afke Boezewinkel.
Thema: De Goede Herder (3e zondag van pasen 'Misericordia Domini')
Bijbellezing: Johannes 10: 10b-16.
Klik HIER voor het liturgieboekje. Orgelmuziek van: Dietrich Buxtehude, Max Reger en Georg Böhm, gespeeld door Eeuwe Zijlstra. Zang door: Afke Boezewinkel. Te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events


Afke Boezewinkel                    (de Goede Herder)
U kunt de viering volgen vanaf 10:00 uur (en later) via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events


Paasmorgenviering met ds. Tjalling Kindt

Paasmorgenviering met ds. Tjalling Kindt
Op 4 april kunt u vanaf 10:00 uur (en later) deze dienst  online volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events/
thema van de dienst is: ''Met de Schrik Vrij' (lezing: Marcus:16: 1-8).
Klik HIER voor het liturgieboekje.


Nieuwsbrief nr 7 | april 2021

Nieuwsbrief nr 7 | april 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad Maart 2021

Gemeenteblad Maart 2021
{Uit het hoofdartikel van ds. Tjalling Kindt}
Pasen? Is dat nog wat?
Als je het gelovig bekijkt, is Pasen een gedenkmoment, dat je kijk op geschiedenis bestendigt. Het joodse paasmoment, is de avond van vertrek, het eenzijdig opgelegde werkcontract met de Farao wordt opgezegd, en na een tocht waarin wetten worden uitgevaardigd waarin die vrijheid ook in een onderling contract worden bestendigd is er een joods volk gesmeed, dat voortduurt zolang men zich die bijzondere joodse vrijheid herinnert. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 6 | maart 2021

Nieuwsbrief nr 6 | maart 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 5 | maart 2021

Nieuwsbrief nr 5 | maart 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


12345
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl