home > nieuws

Nieuws

laatste zomerdienst over (T)huis van God

laatste zomerdienst over (T)huis van God
Tjalling Kindt gaat voor in de laatste van de vieringen van de kleine oecumene, die deze zomer als thema de 'vele kamers' in het 'huis van God' behandelen. Hij doet dat vanaf de keldertrap van de kelder van het Mennohuis, over de kelder als (archetypische) plaats van de ontmoeting met God. De meditatie is gelardeerd met de prachtige liederen  van Taizé en kan vanaf zondagmorgen 16 augustus als video  worden gevolgd op kerkdienstgemist.nl. in een ondertitelde versie:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events/recording/159756480002067
en in één zonder ondertitels:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events/recording/159756510002067  


'(t)Huis van God', thema van de Zomerdiensten 2020 van de kleine oecumene

'(t)Huis van God', thema van de Zomerdiensten 2020 van de kleine oecumene
In de video-vieringen van de 'kleine oecumene' van Groningen (Evangelische Broedegemeente, Doopsgezinden, Remonstranten en Lutheranen), is deze zomer het thema: '(t)Huis van God', waarbij elk van deze kerkgenootschappen telkens een apart 'vertrek' uit dat Huis van God bevraagt op zijn specifieke karakter en functie in de relatie van God tot de mens en in de relaties van mensen onderling. Zondag 2 augustus spreekt namens de Evangelische Broedergemeenschap ds. Erik-Jan Stam over 'De Studeerkamer'. Daarvoor gebruikt hij als video-kanaal dat van de Doopsgezinde Gemeente Groningen: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067 . De week daarna, op 16 augustus zal ds. Tjalling Kindt, namens de DGG, op datzelfde kanaal 'De Kelder' onder de loep nemen. Zie voor het volledige programma van deze seie Zomerdiesten (en in één moete door ook het parallelle programma van de Groninger PKN-kerken over dat zelfde thema), deze folder. {illustratie: Josje van Koppen uitgever: Onze Taal} Lees meer >>


4e Viering van de zomerdiensten van de kleine oecumene

4e Viering van de zomerdiensten van de kleine oecumene
De zomerdiensten van de kleine oecumene hebben dit jaar tot thema: '(t)Huis van God'.
Na de woonkamer, de zolder en de tuin, is op 26 juli de keuken aan de beurt. In deze dienst gaat voor ds. Geert Brüsewitz.
De dienst is gemaakt als videodienst en is grotendeels opgenomen in de keuken van de doopsgezind gemeente Groningen. U vindt hem vanaf zaterdag al op de website kerkdienstgemist wanneer u klikt op DEZE link. Het liturgieboekje kunt u HIER downloaden.
Vanaf 10.00 uur zondag is hij ook op Youtube te zien: https://youtu.be/qTP5A2XO-Dw 
Klik HIER voor de folder over het complete programma van de zomerdiensten in Groningen, met het thema '(t)Huis van God'. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 15 | juli 2020

Nieuwsbrief nr 15 | juli 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 14 | juli 2020

Nieuwsbrief nr 14 | juli 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Viering per video met ds. Geert Brüsewitz

Viering per video met ds. Geert Brüsewitz
Deze viering voor zondag 28 juni (wegens vacantie van ds. Brüsewitz al op 10 juni opgenomen) is vanaf zaterdag 27 juni te volgen op https://kerkdienstgemist.nl. en heeft als thema: "Jouw Vriendschap", een meditatie naar aanleiding van Psalm 89, mede opgehangen aan het schilderij 'De Vriendschap' van Picasso.
Een speciale attractie van deze viering is nog dat er, los van de orgelbespeling voor de liederen er extra veel tijd is uitgetrokken voor een drietal orgelstukken van Bach, Pierné en Mozart, waarvan twee tevens met dwarsfluit.
De dienst is te volgen op een video in een ondertitelde en in een niet-ondertitelde variant. 
Degenen die de dienst liever alleen in audio volgen kunnen hieronder klikken
De audio-variant is er slechts één week.
De videodienst op kerkdienstgemist.nl blijft langer staan. Lees en/of download HIER het liturgieboekje. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 13 | juni 2020

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Viering per video vanaf zaterdag

Viering per video vanaf zaterdag
Voorganger is ds. Tjalling Kindt. Thema is: De schuldsanering, naar aanleiding van het verhaal over 'de rijke jongeling'.
Deze vijfde (van tevoren opgenomen) korte dienst per video (35 minuten), is bedoeld voor zondag 21 juni 2020, maar in verband met de Digitale Buitendag van de GDS, op zondag, is deze videoviering al vanaf zaterdag 20 juni te zien. Lees en/of download HIER het liturgieboekje.Klik HIER om de de dienst te volgen via https://kerkdienstgemist.nl, hetzij in een ondertitelde variant (eigenlijk een tekst die links in beeld mee'loopt' van onder naar boven), dan wel in een variant zonder tekst in beeld. De videodienst op kerkdienstgemist.nl blijft geruime tijd staan.  


Gemeenteblad juni 2020

Gemeenteblad juni 2020
Informatie over het programma van de zomerdiensten met de kleine oecumene: In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie leek het ons spannend om die vreemde situatie, die ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd als uitgangspunt te nemen voor ons zomerprogramma. "'T Huis van God" valt in deze periode samen met óns thuis, in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als uitgangspunt om na te denken over en te vieren rond onze inspiratie, ons geloof. Hoe nemen we kennis tot ons, hoe is het met ons innerlijk, wat zijn de zaken van vroeger die ons nu helpen. Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders. Hoe geven we vorm aan ontmoeting, onderlinge zorg op afstand, wat kunnen we zelf doen, waar geven we zelf vorm aan: als gerechten die we bereiden, zaken die we repareren of in elkaar zetten als hulp voor gedachten, hulp bij deze ongewone manier van leven. En daar dan over nadenken met elkaar en van elkaar leren, hopen we te berei-ken met dit programma. Daarnaast willen we ook vanaf half juli 3 fysieke bijeen-komsten organiseren in een van de grotere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en protocollen die daarvoor zijn. Voor het hele programma volgt begin juli nog een folder met nadere aanwijzingen en afspraken. Lees meer >>


Viering 14 juni per video

Viering 14 juni per video
Voorganger is ds. Geert Brüsewitz.
Thema is: "De Eeuwige: boven ons, naast ons, in ons, vanuit ons".
Deze vierde (van tevoren opgenomen) dienst per video is bedoeld voor zondag 14 juni, de tweede zondag van trinitatis (drie-eenheid), die daarom  opnieuw in het teken staat van dit oude geloofsartikel, dat dit keer wordt belicht aan de hand van het Keltische symbool ervoor: de Keltische knoop.
Lees en/of download HIER het liturgieboekje.Klik HIER om de de dienst te volgen via https://kerkdienstgemist.nl, hetzij in een ondertitelde variant (eigenlijk een tekst die in beeld mee'loopt' van onder naar boven), dan wel in een variant zonder tekst in beeld.


123456
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl