home > nieuws

Nieuws

Viering per video met ds. Geert Brüsewitz

Viering per video met ds. Geert Brüsewitz
Deze viering voor zondag 28 juni (wegens vacantie van ds. Brüsewitz al op 10 juni opgenomen) is vanaf zaterdag 27 juni te volgen op https://kerkdienstgemist.nl. en heeft als thema: "Jouw Vriendschap", een meditatie naar aanleiding van Psalm 89, mede opgehangen aan het schilderij 'De Vriendschap' van Picasso.
Een speciale attractie van deze viering is nog dat er, los van de orgelbespeling voor de liederen er extra veel tijd is uitgetrokken voor een drietal orgelstukken van Bach, Pierné en Mozart, waarvan twee tevens met dwarsfluit.
De dienst is te volgen op een video in een ondertitelde en in een niet-ondertitelde variant. 
Degenen die de dienst liever alleen in audio volgen kunnen hieronder klikken
De audio-variant is er slechts één week.
De videodienst op kerkdienstgemist.nl blijft langer staan. Lees en/of download HIER het liturgieboekje. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 13 | juni 2020

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Viering per video vanaf zaterdag

Viering per video vanaf zaterdag
Voorganger is ds. Tjalling Kindt. Thema is: De schuldsanering, naar aanleiding van het verhaal over 'de rijke jongeling'.
Deze vijfde (van tevoren opgenomen) korte dienst per video (35 minuten), is bedoeld voor zondag 21 juni 2020, maar in verband met de Digitale Buitendag van de GDS, op zondag, is deze videoviering al vanaf zaterdag 20 juni te zien. Lees en/of download HIER het liturgieboekje.Klik HIER om de de dienst te volgen via https://kerkdienstgemist.nl, hetzij in een ondertitelde variant (eigenlijk een tekst die links in beeld mee'loopt' van onder naar boven), dan wel in een variant zonder tekst in beeld. De videodienst op kerkdienstgemist.nl blijft geruime tijd staan.  


Gemeenteblad juni 2020

Gemeenteblad juni 2020
Informatie over het programma van de zomerdiensten met de kleine oecumene: In deze periode van gedwongen thuis zitten en isolatie leek het ons spannend om die vreemde situatie, die ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd als uitgangspunt te nemen voor ons zomerprogramma. "'T Huis van God" valt in deze periode samen met óns thuis, in al zijn facetten. En we nemen de vertrekken van ons huis als uitgangspunt om na te denken over en te vieren rond onze inspiratie, ons geloof. Hoe nemen we kennis tot ons, hoe is het met ons innerlijk, wat zijn de zaken van vroeger die ons nu helpen. Wat bewaren we ten allen tijde ook al wordt alles anders. Hoe geven we vorm aan ontmoeting, onderlinge zorg op afstand, wat kunnen we zelf doen, waar geven we zelf vorm aan: als gerechten die we bereiden, zaken die we repareren of in elkaar zetten als hulp voor gedachten, hulp bij deze ongewone manier van leven. En daar dan over nadenken met elkaar en van elkaar leren, hopen we te berei-ken met dit programma. Daarnaast willen we ook vanaf half juli 3 fysieke bijeen-komsten organiseren in een van de grotere kerken van de oecumene, met alle aanwijzingen en protocollen die daarvoor zijn. Voor het hele programma volgt begin juli nog een folder met nadere aanwijzingen en afspraken. Lees meer >>


Viering 14 juni per video

Viering 14 juni per video
Voorganger is ds. Geert Brüsewitz.
Thema is: "De Eeuwige: boven ons, naast ons, in ons, vanuit ons".
Deze vierde (van tevoren opgenomen) dienst per video is bedoeld voor zondag 14 juni, de tweede zondag van trinitatis (drie-eenheid), die daarom  opnieuw in het teken staat van dit oude geloofsartikel, dat dit keer wordt belicht aan de hand van het Keltische symbool ervoor: de Keltische knoop.
Lees en/of download HIER het liturgieboekje.Klik HIER om de de dienst te volgen via https://kerkdienstgemist.nl, hetzij in een ondertitelde variant (eigenlijk een tekst die in beeld mee'loopt' van onder naar boven), dan wel in een variant zonder tekst in beeld.


Nieuwsbrief nr 12 | juni 2020

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Dienst per video met overweging door ds. Tjalling Kindt

Dienst per video met overweging door ds. Tjalling Kindt

Ga, om de - ondertitelde - overweging te volgen naar: https://kerkdienstgemist.nl.
Later op de dag is er ook een niet-ondertitelde versie te zien.
Thema van de dienst, die valt op de zondag die genoemd is naar de drieeenheid (zondag trinitatis): 'De driedimensionale werkelijkheid'.
De audio-versie die tot  en met 13 juni kon worden aangeklikt op deze website verdwijnt per zaterdag 13 juni ten gunste van de audio-versie  van de viering van 14 juni. De video op kerkdienstgemist.nl blijft staan.
Van de liederen waarvan het orgel de melodie speelt zijn de teksten in beeld gebracht.
De volgende muziek wordt op het Marcussen-orgel gespeeld:
J.S. Bach - Liebster Jesu , wir sind hier
Joseph A. Cole - Lied 707 (NL) - Mothering God, you gave me birth (Julian of Norwich)
Giulio Caccini - Ave Maria
Orgelimprovisatie op Lied 834 (NL) Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Jean Joseph Mouret - Symphonie de fanfares


Pinksterdienst (in Video) met belijdenis nieuw toegetreden lid
Op kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst volgen die is samengesteld ter gelegenheid van zondag 31 mei, eerste Pinksterdag, tevens ter gelegenheid van het toetreden van Ima van den Hoek tot de Groninger doopsgezinde gemeente. Voorgangers zijn Tjalling Kindt en Geert Brüsewitz.
Ook bijzonder in deze dienst is dat een aantal leden die een lustrum beleven van hun eigen doop en/of belijdenis in deze dienst op een eerder opgenomen video vertellen over de herinnering aan de dag dat zij belijdenis deden en wat geloof en kerk voor hen ook nu nog steeds betekenen, dit alles ter bemoediging van het nieuwe lid. Om de teksten van de dienst ook mee te kunnen lezen - los van scherm of luidspreker - kunt u HIER het gedrukte liturgieboekje in pdf downloaden.  


Nieuwsbrief nr 11 | mei 2020

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Video-Huisdienst 24 mei nu ook in AUDIO
Het liturgieboekje van de huisdienst van zondag 24 mei, is ook HIER te downloaden. De op woensdag 20 mei door de DGG op beeld opgenomen variant in de - nog steeds lege - kerk, en dus zonder kerkzang, maar mét live orgelmuziek (door Janny Knol-de Vries), behorende bij de aangegeven liederen, is als LUISTERDIENST  HIER te volgen.
Tevens kunt u de dienst in beeld en geluid volgen via https://kerkdienstgemist.nl. Klik op hun homepage, bij het kaartje van Nederland, op provincie en vervolgens op stad, en vind zo de kerk.
Maar u kunt ook door HIER te klikken direct bij de uitzending komen. Lees meer >>


123456
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl