home > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 2 |januari 2021

Nieuwsbrief nr 2 |januari 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Viering Wereldbroederschapsdag online
Zondag 24 januari 2021 is het World Fellowship Day. Hierbij is een digitaal programma opgesteld voor het GDS gebied, met als overkoepelend  (wereldwijd) thema voor dee dag: 'Samen Jezus volgen over barrières heen'. Dit thema is afgeleid van dat van het Doopsgezind wereldcongres dat in 2021 in Semarang, Indonesië zou plaatsvinden. Vanwege de Covid19 pandemie is dit uitgesteld naar 2022.
Het thema is misschien meer dan ooit actueel; hoe kunnen we ons geloof volgen, ondanks alle barrières die we momenteel ondervinden vanwege de Corona-maatregelen. 
Ondanks de beperkingen, de barrières, willen wij in het GDS gebied elkaar digitaal ontmoeten op deze zondagochtend.
Dat gebeurt op 3 manieren:
1 Een (korte) online kerkdienst vanuit de doopsgezinde kerk in Groningen, met als voorganger ds. Klaas van der Werf. Eeuwe Zijlstra bespeelt  het orgel.
U kunt de dienst vanaf 10.00 uur (maar ook later) volgen via deze llink:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

GDS-voorzitter Atsje van der Meer spreekt het welkom uit.
Als thema voor deze dienst is gekozen het feit dat het (bijna) 500 jaar geleden is dat de doopsgezinde traditie begon: in 1525, met de scheuring in de Zwingliaans-protestantse gemeente van Zürich waar o.a. Conrad Grebel een grote rol speelde: (zie diens portret hieronder, samen met de Amsterdamse Anne Zernike die 4 eeuwen later in Nederland die traditie op nieuwe manier voortzette).
Conrad Grebel, één van de eerste Dopers, in 1525, in Zürich, en
Anne Zernike, in 1911 de eerste vrouwelijke (doopsgezinde) predikant in Nederland

Beiden staan ook afgedrukt op het liturgieboekje (hier downloaden), mét een aantal andere klassieke 16e eeuwers.
2 Dan is er ook een online zoommeeting onder leiding van ds. Yvette Krol, waarin we elkaar ontmoeten rondom het hoofdthema. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij: yvettekrol@hotmail.com, dan krijgt u een link toegestuurd waarmee u kunt inloggen.
3 En ook is er een online zondagsschool onder leiding van Anne-Geertje Hoekema. Hiervoor kan je je aanmelden bij aghoekema@riepma.com. De collecte op World Fellowship Day is bestemd voor het werk van het
Christian Peacemaker Team op Lesbos in de vluchtelingenkampen
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar de rekening van de GDS:
NL80TRIO 0254 4813 96  Het reguliere DGG-collectedoel voor deze zondag is: de Open Hof, opvangcentrum voor dak- en thuislozen.
Giften dááraan graag via: Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente
Groningen, bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47
onder vermelding van datum: 24 januari 2021 en doel: Open Hof


Oecumenische Kerkdienst alleen online
Voorganger: o.a. ds. Lense Lijzen.
Op 17 januari, de 2e zondag na Epifanie, is er een viering die volledig online is.
U kunt de dienst van zondag 17 januari  online meemaken via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10913 , óók later, als opname.
Deze zondag vormt het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen. De online viering wordt zondag verzorgd door meerdere geloofsgemeenschappen vanuit de Nieuwe Kerk. Het thema is dit jaar: ‘Blijf in mijn liefde’.
 Deze woorden komen uit Johannes 15:5-9. Ze vormen een deel van wat Jezus de apostelen leerde op de avond voor zijn lijden en sterven. Het thema is aangedragen door de zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Op de website van Grandchamp vindt u meer informatie over de invulling van het thema.
Voor het hele weekprogramma in Groningen, na zondag, klik op onderstaande link(en):https://www.missie050.nl/week-van-gebed/

Maandag 18 januari 2020, vanaf 17 uur:
Vespers vanuit de spiritualiteit van de zusters van Grandchamp met toelichting door het Stadsklooster, via: www.stadskloostergroningen.nl 
Dinsdag 19 januari 2020, 19.30-20.45
Korte overdenking met Jan Kerssen. Interactief programma met meepraten, -bidden en -zingen: http://meet.jit.si/ZDAGroningenNL1 (gebruik hiervoor de Chrome-browser).
Woensdag 20 januari 2020
Gebedswandeling voor 1-2 personen. Aan de hand van een wegwijzer met gebedsteksten van verschillende tradities (volgen z.s.m.). Route is vrij te bepalen.
Donderdag 21 januari 2020, 19.30-20.45
“Veranderd door het Woord”, spreker: Pieter Versloot, via: www.kerkdienstgemist.nl 
Vrijdag 22 januari 2020, 19.30-20.45
“Showing love” (Engelstalig) met Tollin Thumra. Deze avond is een samenwerking tussen HOST-IFES en Kwartiermakers, afgestemd op internationale studenten maar boeiend voor iedereen. International student Tollin Thumra (MA Theology) deelt (in het Engels) haar ervaringen en bevindigen uit haar onderzoek naar “Spirituele zorg voor sekswerkers in Nederland”. Iedereen kan meeluisteren en -kijken via zoom. Het subthema “LIEFDE TONEN” wordt op deze avond goed uitgewerkt door het verhaal van Tollin Thumra. Facebook-event: https://www.facebook.com/events/249738266617023/
Aanmelden via: weekvangebed@missie050.nl  
Zaterdag 23 januari 2020, 19.30-21.00
“Heel de schepping”, spreker: Jan Waanders. Jan Waanders, oftewel “Jan van het Pand” zoals hij genoemd wordt, is Missionair Werker en leidt al veel jaren 'Het Pand' in de Korrewegwijk met activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Hij toont veel liefde voor de wijk. Hij sluit de Week van Gebed af aan de hand van Johannes 15:11:
“Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal jullie vreugde volkomen zijn.”
Kolossenzen 1:15-20 vertelt dat Jezus Christus zijn verzoening brengt aan de hele schepping. We hadden graag Het Pand vol gezien met mensen, maar ook deze avond zenden we uit. Stem af op: https://youtu.be/gmfgOFtmius


Nieuwsbrief nr 1 |januari 2021

Nieuwsbrief nr 1 |januari 2021
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Gemeenteblad december 2020

Gemeenteblad december 2020
In het tweede deel van de algemene (online!) ledenvergadering, die van 26 november, is de uitslag van de stemming voor twee nieuw voorgestelde bestuursleden, die zichzelf in het eerste deel van die vergadering op 19 november al hadden voorgesteld, bekend gemaakt. Zij zijn beiden gekozen. De één: Gerbrant Fennema werd in de eerste kerkenraadsvergadering die daarop volgde, op 17 december, tot kerkmeester en voorzitter van de commissie van beheer benoemd. De ander, Beno Hofman tot voorzitter van de commissie van beleid en van het DB.
Langzittend (deels co-) voorzitter van de commisse van beleid, Alex van 't Zand, trad af als kerkenraadslid, zoals ook het eveneens langzittende lid en kerkmeester Jantien Groeneveld. Van hen beiden werd - gelijk met het eerder al teruggetreden lid van de commissie van beleid Pijke Vossestein - afscheid genomen in woorden van grote dankbaarheid, onder toevoeging van een verrasingspakket samen met een schitterende kleine sculptuur van een juichende gestalte.
Lees vanaf pagina 5 van dit decemberblad een weergave van de notulen van de ledenvergadering van november. Lees meer >>


Gemeenteblad november 2020

Gemeenteblad november 2020
Lees hier het begin van het artikel over 'Einde van de Doperse Dis'
Na acht jaar is de Doperse Dis opgehouden te bestaan.
Op de prachtige benefietavond eind februari (2020) hadden we er nooit bij stilgestaan dat de dis van half maart afgezegd zou kunnen worden vanwege oplopende besmettingen met het Coronavirus. Na de versoepelingen van de lockdown maatregelen in juli, dachten we even dat we weer zouden kunnen opstarten. Het bleek echter heel ingewikkeld om zowel in de keuken als in de zaal de maaltijd goed te organiseren, afgezien nog van de randvoorwaarden, zoals aankomst en vertrek van de gasten buiten. Lees verder op pag. 4 van het blad Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 24 |december 2020

Nieuwsbrief nr 24 |december 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 23 |december 2020

Nieuwsbrief nr 23 |december 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 22 | november 2020

Nieuwsbrief nr 22 | november 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 21 | november2020

Nieuwsbrief nr 21 | november2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


12345
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl