> introductie > vroeger en nu

Vroeger en nu

Doopsgezind: Radicaal geloven
Als kerkgenootschap bestaan doopsgezinden al bijna 500 jaar. In de tijd van de reformatie zochten de 'dopersen' een radicale verandering van de toenmalige kerk. Zij begonnen zelf de bijbel te lezen, toen nog voornamelijk voorbehouden aan priesters en geestelijken. Nieuwe inzichten op basis van de opgedane kennis van de bijbel deed de dopersen besluiten dat iemand zelf voor het geloof moet kunnen kiezen. Daarom kennen doopsgezinden geen kinderdoop. (tegenwoordig horen kinderen volwaardig bij de gemeente, ook zonder doop).Pas op volwassen leeftijd wordt er gedoopt, als de gelovige zelf het besluit heeft genomen om gedoopt te willen worden. Ook kwam de nadruk te liggen op de plaatselijke gemeente.Deze beweging van 'wederdopers' of 'dopers', waaruit de doopsgezinden voortkomen, begon in omstreeks 1525 in o.a. het Zwitserse Zurich. Vandaaruit verspreide het zich vandaar naar o.a. noordelijke streken in Nederland en Duitsland. De grondlegger van de doperse beweging in ons land is Menno Simons (1496-1561),Lees meer>>


Groningen: Gemeente en kerkgebouw
Vanaf het begin van de nieuwe beweging was er doopsgezind gemeenteleven in Groningen. In die tijd werden doopsgezinden vervolgd en daarom kwamen ze in het geheim samen. Een van de groepen in Groningen kwam al vanaf 1677 samen in een huis op de plek van het huidige kerkplein. Kort hierna werd er achter het huis een zogeheten schuilkerk gebouwd. Toen in 1809 twee verschillende doopsgezinde gemeenten samengingen, besloten ze een nieuwe kerk te bouwen. Nadat deze in 1815 was opgeleverd, werd het huis dat ervoor stond, afgebroken. Het gebouw werd in 1852-1853 met twee zijbeuken uitgebreid.Lees meer>>

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl