> introductie > lid worden

Lid worden

 
 

Belangstellend?
Onze Doopsgezinde gemeente bestaat uit leden en belangstellenden. De laatsten zijn vooral mensen die sympathiseren met onze geloofsgemeenschap , haar inzet, jeugdwerk, liturgie en diensten. Vanzelfsprekend hopen we dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeente. Ook als je maar een enkele keer komt. Maar misschien wil je om wat voor reden ook nog geen lid worden van de doopsgezinde gemeente Groningen, al voel je je er wel mee verbonden. Je zou dan kunnen overwegen om belangstellende van de gemeente te worden. Misschien is dit ook iets voor jou? Je kunt dat aangeven aan één van de predikanten. Vervolgens word je dan in een dienst welkom geheten. We hopen dat belangstellenden bereid zijn om een stukje verantwoordelijkheid mee te dragen voor het geheel. Bijvoorbeeld door een keer mee te doen als hulpkoster, aan activiteiten, of door in een dienst de schriftlezingen te doen. Ook van belangstellenden verwachten we dat ze financieel bij willen dragen in de kosten van onze gemeente. Uiteraard mag geld geen bezwaar zijn om mee te doen. Je ontvangt dan ook ons gemeenteblad.

 

Lid worden
Lid worden van onze gemeente is meer dan een administratieve handeling. We zien geloven en de keuze om tot een geloofsgemeenschap toe te treden als een persoonlijke keuze en nodigen je daarom ook uit om het waarom en waartoe daarvan proberen te verwoorden. We noemen dat een belijdenis. Daarom vind je hier niet een ‘inschrijfformulier’, maar nodigen we je uit om contact op te nemen met één van de predikanten.

Doopsgezinden hechten aan de persoonlijke belijdenis en/of doop. Wij vinden het van belang dat iemand kan verwoorden wat de keuze voor geloven en gemeente-zijn voor hem of haar betekent. Het lidmaatschap van de gemeente volgt dan op de doop op belijdenis in een feestelijke dienst. Iemand die in het verleden in een andere geloofsgemeenschap gedoopt is en/of belijdenis heeft gedaan, wordt na een gesprek met een van de predikanten als lid van onze gemeente verwelkomt. Lid worden betekent in aanmerking te kunnen komen voor een bestuursfunctie en de bereidheid om volgens bepaalde richtlijnen naar vermogen financieel bij te dragen.

Samen met leden en belangstellenden hopen we een open en betrokken vorm van gemeente-zijn in deze tijd te vormen, met gevoel voor traditie en oog voor vernieuwing.

 

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl