> gemeente met elkaar

Vieren

 
 

Vieringen
Het hart van ons gemeenteleven zijn de vieringen op zondagmorgen. De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van leden en belangstellenden van de gemeente. Ze worden afwisselend geleid door de twee predikanten. De sfeer is open en gastvrij, soms vrolijk en altijd weloverwogen. We staan stils bij wat ons samen beweegt en draagt in ons leven. Samen vieren opent ons de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken en proberen we vorm en inhoud te geven aan ons geloof en onze twijfel en ons verlangen naar inspiratie, bezinning en bezieling. In dat verlangen komen we onze eigenheid op het spoor en ontdekken tegelijkertijd de waarde van verbondenheid met elkaar, en dat daarin iets van God zichtbaar wordt. Als mensen die midden in het leven staan proberen we ons te spiegelen aan bijbelverhalen, omdat het leven ons lief is. We lezen, luisteren en zingen in de vieringen, we zijn daarin soms eigenwijs, vaak boeiend en van alle leeftijden. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten mee te maken. We verheugen ons om nieuwe gezichten te kunnen begroeten en te horen wie u bent. Ook vertellen we graag wat ňns bezig houdt. 

  • In de agenda worden de gegevens over de diensten gepubliceerd, zoals de naam van de voorganger en de organist, evenals de activiteiten door de week. 
  • Waar niet anders aangegeven vinden de diensten en activiteiten plaats in ons gebouw aan de Oude Boteringestraat 33 te Groningen.

 

Iona-Vespers op zondagmiddag
We zijn betrokken bij de Iona groep Groningen die maandelijks vespers organiseert in de stijl van Iona. Vanaf 2016 vinden de vespers plaats in de doopsgezinde kerk plaats vinden, op de 4e zondag van de maand. Wees welkom bij deze meditatieve vieringen! De vespers zijn om 17.00 uur.


Kinderopvang
Op verzoek kunnen we zorgen dat op hoogtijdagen gedurende de kerkdienst van 10.00-11.00 uur kinderopvang is in de Mennozaal. Voor ouders die met kleine kinderen de diensten willen bijwonen wanneer er geen opvang is, of wanneer de kinderen hun ouders niet kunnen missen, is er achterin de kerk een speelkleed met wat speelgoed beschikbaar. Deze opvang is dan onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders. Mocht u gebruik willen maken van een dergelijke voorziening, laat het vooraf even weten bij de dienstdoende predikant (zie website) of bij de koster, zodat er rekening mee gehouden kan worden.

 

Kliederkerk
Vier keer per jaar wordteen zogenaamde ‘Kliederkerk' georganiseerd op zondag-middag. Nu is Kliederkerk niet zomaar een leuke naam. Al zou je daar nog over kunnen twisten. Wat het wčl is: een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier iets aan elkaar beleven rondom Bijbelverhalen.

In de eerste plaats is ontmoeting belangrijk, en dan samen knutselen, spelen en tenslotte ook samen vieren. Iedere Kliederkerk-viering verloopt dan ook volgens een vast patroon. We beginnen met het ‘ontdekken' van het thema, zeg maar de introductie, vervolgens wordt dat thema op creatieve wijze uitgediept. Voor de één is dat door iets te knutselen met de anderen, voor een ander is dat in een spel, en voor weer een ander is dat in gesprek met elkaar. Omdat mensen verschillend zijn, zijn er dus ook verschillende manieren om iets met het thema te gaan doen. Vervolgens is er een korte afsluitende viering rondom het thema, eventueel met inbreng van wat er is ontdekt en gedaan. Tot slot is er voor iedereen nog een versnapering.

In Kliederkerk staan een aantal kernwaarden centraal, variërend van gastvrijheid tot het verbinden van verschillende generaties met elkaar. Zodat jongeren iets  leren van ouderen, en ouderen van jongeren. Kliederkerk verbindt de generaties. Verbondenheid en het samendoen is belangrijk.  Wanneer we er in slagen om als kinderen en volwassenen dingen samen te doen rondom bijbelverhalen, dan zegt dat iets over de kwaliteit van ons gemeente-zijn. We proberen daarin kinderen en tieners, overigens net zo goed als de ouderen, hun eigen rol te laten spelen en als handelende personen te zien en te respecteren. 

 

Koor
De gemeente heeft een enthousiast koor dat de naam Noordelijk Doopsgezind Koor draagt. Het koor repeteert op maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Als repetitieplaats zal de ene maand de kerk in Roden, de andere maand de kerk in Haren fungereren. Het repertoire is heel divers. Het koor zingt hoofdzakelijk binnen de Doopsgezinde gemeenten in het  G.D.S. gebied. Maar een optreden elders, behoort ook tot de mogelijkheden. 

Aspirant leden uit het G.D.S. gebied, zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen via mail met jalkema@hetnet.nl.


Taxi dienst
We stellen mensen graag in de gelegenheid de kerkdiensten bij te wonen. Er is dan ook de mogelijkheid om van huis opgehaald te worden door een taxi of soms door één van de gemeenteleden. Deze dienst is vooral bedoeld voor mensen die zich minder gemakkelijk kunnen verplaatsenen geen beroep kunnen doen op een vervoersregeling vanuit de WMO. U kunt dan gebruik maken van de taxiregeling van onze gemeente. Aarzelt u niet om hiervan gebruik te maken, anders mist deze dienst zijn doel! Voor meer informatie of afspreken om opgehaald te worden kunt u contact opnemen met tel. 050-3123053, info@dggroningen.doopsgezind.nl.

 

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl