> gemeente met elkaar > vieren

Vieren

 
 

Vieringen
Het hart van ons gemeenteleven zijn de vieringen op zondagmorgen. De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van leden en belangstellenden van de gemeente. Ze worden afwisselend geleid door de twee predikanten. De sfeer is open en gastvrij, soms vrolijk en altijd weloverwogen als we stilstaan bij wat ons samen beweegt en draagt in ons leven. Samen vieren opent ons de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Samen proberen we vorm en inhoud te geven aan ons geloof en onze twijfel en ons verlangen naar inspiratie, bezinning en bezieling. In dat verlangen komen we onze eigenheid op het spoor en ontdekken tegelijkertijd de waarde van verbondenheid met elkaar, en dat daarin iets van God zichtbaar wordt. Als mensen die midden in het leven staan proberen we ons te spiegelen aan bijbelverhalen, omdat het leven ons lief is. We lezen, luisteren en zingen in de vieringen, we zijn daarin soms eigenwijs, vaak boeiend en van alle leeftijden. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten mee te maken. We verheugen ons om nieuwe gezichten te kunnen begroeten en te horen wie u bent. Ook vertellen we graag wat òns bezig houdt. In de agenda worden de gegevens over de diensten gepubliceerd, zoals de naam van de voorganger en de organist.

 

Iona-Vespers op zondagmiddag
We zijn betrokken bij de Iona groep Groningen die maandelijks vespers organiseert in de stijl van Iona. Vanaf 2016 vinden de vespers plaats in de doopsgezinde kerk plaats vinden, op de 4e zondag van de maand. Wees welkom bij deze meditatieve vieringen! De vespers zijn om 17.00 uur.


Kinderopvang
Op de zondagen dat er geen ‘Kiezels’ en ‘Keien’ zijn, zorgen we op hoogtijdagen ervoor dat er gedurende de kerkdienst van 10.00-11.00 uur kinderopvang is in de Mennozaal. Voor ouders die met kleine kinderen de diensten willen bijwonen wanneer er geen opvang is, of wanneer de kinderen hun ouders niet kunnen missen, is er achterin de kerk een speelkleed met wat speelgoed beschikbaar. Deze opvang is dan  onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders.


Koor
De gemeente heeft een enthousiast koor. De dirigente is Ella van Osnabrugge. Het koor repeteert op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Op enkele zondagen in het jaar, meestal de zondagsdienst, ondersteunt het koor met eigen liederen de vieringen. Wilt u meezingen in het koor, neemt u dan contact op met  de dirigente, Ella van Onsabrugge, tel. 50 541 68 04, e-mail, e.van.osnabrugge@icloud.com.


Liturgie-werkplaats
De Liturgiewerkplaats wordt gevormd door  een groep geïnteresseerden die met elkaar nadenkt over vormen van vieren in onze gemeente. Samen zoeken we naar vormen van vieren en denken na over vieringen als een vorm van communicatie tussen binnen- en de buitenwereld, spiritualiteit en daadkracht, tussen inkeer en expressie en wat daarbij een rol speelt in de vorm van muziek, liederen, woorden, teksten, stilte  etc


Taxi dienst
We stellen mensen graag in de gelegenheid de kerkdiensten bij te wonen. Er is dan ook de mogelijkheid om van huis opgehaald te worden door een taxi of soms door één van de gemeenteleden. Deze dienst is vooral bedoeld voor mensen die zich minder gemakkelijk kunnen verplaatsenen geen beroep kunnen doen op een vervoersregeling vanuit de WMO. U kunt dan gebruik maken van de taxiregeling van onze gemeente. Aarzelt u niet om hiervan gebruik te maken. Voor meer informatie of afspreken om opgehaald te worden kunt u contact opnemen met Gerrit Koopmans, tel. 050 526 1812.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl