> gemeente met elkaar > ontmoeten

Ontmoeten

 
 

Koffiemorgen
De koffiemorgen is een maandelijkse gezellige inloop van voornamelijk ouderen om elkaar  ontmoeten. Er is alle ruimte voor het onderlinge gesprek. Het is een plek waar verhalen worden verteld en gedeeld. Een plek van betrokken zijn op- en zorg hebben voor elkaar. Naast het delen is er ook ruimte voor wat verdieping. We proberen dit seizoen ook een of meerdere koffiemorgens samen met gemeenten in de regio te houden.


Mennomaaltijd
Samen te eten en gezellig met elkaar aan tafel te zitten creëert een sfeer waarin gemeenteleden op een andere wijze met elkaar in gesprek raken. Zo’n 25 à 30 mensen maken er regelmatig gebruik van. De Mennomaaltijd is iedere 2e dinsdag van de maand, aanvang 18.00 uur. De maaltijd wordt verzorgd door Pijke Vossestein en Annie van Til. Wilt u mee-eten of heeft u speciale dieetwensen, laat het weten vóór maandagavond via het e-mailadres mennomaaltijd@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Pijke Vossestein, tel. 050 785 1478.


Wijkbijeenkomsten
in een aantal wijken vinden wijkavonden plaats. Deze avonden bevorderen het onderling contact en meeleven met elkaar. Ze geven de gelegenheid tot gedachtewisseling over inhoudelijke onderwerpen. Deze avonden worden bij leden thuis gehouden. De frequentie van de bijeenkomsten varieert van maandelijks tot eens in de zes à acht weken. De bijeenkomsten staan open voor deelname van buiten de wijk, mits er tevoren wordt overlegd met de contactpersoon en predikant.Wijkavonden vinden plaats in:

Wijk (Wijk)contactpersoon Telefoon
Vinkhuizen Margriet Oldenziel  050-3110405
Paddepoel/Selwerd Lineke Lutgendorp  050-5715524
Helpman e.o. Romkje Veenstra  050-3131966
Paterswoldseweg Jan Noord   050-5275392

Het wijkwerk als geheel wordt gecoördineerd door  zr. Ellen van Drooge, wijkcoördinator, tel. 050 534 2064, e-mailadres: evandrooge@home.nl Bij vragen kunt u bij haar terecht.

 
Broederkring
De Broederkring Groningen bestaat uit ongeveer 14 mannen. Leeftijd speelt geen rol. In het winterseizoen, van oktober tot mei, komt men op de derde donderdag van de maand bij elkaar om 20.00 uur in de Diaconie bij de Doopsgezinde kerk. De avonden worden georganiseerd door de leden zelf, en de thema’s raken aan actuele geloofsvragen. Soms worden gastsprekers uitgenodigd. Informatie bij Tammo van Hoorn, tel. 050 542 4764

 
Nieuwe Zusterkring
De Zusterkring heeft tot doel: contact met elkaar onderhouden, elkaar inspireren wat gezelligheid te beleven en samen te doen. Verdere ideeën variëren van het organiseren van maaltijden, uitstapjes en lezingen tot gezamenlijke breiprojecten en gesprekken over b.v. vrouwen in de Bijbel. We denken aan activiteiten op wisselende momenten, zodat niemand vanwege het moment van samenkomst hoeft af te haken. Het is mogelijk om alleen deel te nemen aan de activiteiten die je aanspreken. Zusters van alle leeftijden zijn welkom, net als belangstellend leden en zusters die ook actief zijn in de bestaande zusterkring Haren-Groningen. Heb je zin om mee te denken en te doen? Stuur een mailtje naar: nieuwezusterkring@gmail.com. We voegen je dan toe aan onze maillijst.  Via deze lijst ontvang je uitnodigingen en oproepjes. Als je op Facebook zit, zorgen we dat je ook een uitnodiging krijgt voor onze Facebookgroep. Daar brainstormen we bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten en overleggen we over allerlei praktische zaken.

Verdiepingskring (ook wel 'Buberkring'- of 'Ouakninkring' genoemd)

De maandelijkse Verdiepingskring - die voortkwam uit het proces 'Waarderende Gemeente Opbouw', dat begeleid werd door zuster ds. Marion Bruggen in het seizoen 2015/2016 -  heeft als doel, behalve om zich met geloofsverdiepende onderwerpen bezig te houden, vooral ook om onderlinge, persoonlijke uitwisseling over geloofsbeleving door gemeenteleden te bevorderen en onderlinge banden te verstevigen.
Overigens is de meerderheid van de groepsleden weliswaar doopsgezind of ‘belangstellende’ dan wel  ‘vriend' van de DG Groningen, maar de kring heeft zich vanaf het begin ook opengesteld voor buitenkerkelijken of mensen die lid zijn van een andere kerkgemeenschap en die in het onderwerp geïnteresseerd zijn.

De groep ging in het seizoen 2016/2017 van start met bespreking van een klein boekje van Martin Buber: 'De weg van de mens volgens de chassidische leer'- reden waarom de kring ook wel de 'Buberkring' werd genoemd.
In de twee daarop volgende seizoenen bespraken de circa 12 mensen (die zeer trouw en vaak voltallig bij elkaar kwamen) – een inleidend boekje door een remonstrantse predikant over het gedachtegoed van de Franse, zichzelf ‘atheïstisch’ noemende rabbijn Marc-Alain Ouaknin - reden waarom de kring nu ook wel 'Ouakninkring' wordt genoemd. Seizoen 2018/2019 werd afgesloten met het gezamenlijk bekijken én besperken van een uur lang interview met deze uitzonderlijke en boeiende rabbijn, dat enkele jaren geleden op de Waalse televisie was uitgezonden.
Ook in het seizoen 2019/2020 blijft Ouaknin vooralsnog onderwerp van bestudering. Dit keer wordt diens boek ‘De tien geboden’ ter hand genomen. Begonnen werd op 12 september 2019 met bespreking van het 4e hoofdstuk, over het 4e gebod: ‘Gedenk de Sjabbat’.
Op 10 oktober worden studie én uitwisseling voortgezet, aan de hand van het
5e hoofdstuk, over het 5e gebod: ‘Eert uw vader en uw moeder’. 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl