Leren

 
 

Naast de zondagse vieringen is er een ruim aanbod aan bijeenkomsten voor volwassen. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Het zijn plaatsen waar geleerd en gedeeld wordt. Het gaat om hoofd en hart. Altijd is er ruimte jouw levensverhaal te verbinden met andere verhalen. Sleutelwoorden zijn ontmoeting, verdieping en inspiratie.

 
Bijbel, Pizzas en Bier
Wat helpt je om bewust je leven te leven? Wat doet er voor jou echt toe? Het werkt om zulke vragen met elkaar rond een maaltijd te bespreken. Pizzas, Bijbel en Bier is een gespreksgroep voor jonge mensen met een mix van theologie, literatuur, film en bezinning op Bijbelse verhalen. Met elkaar gaan we het gesprek aan en we leggen dwarsverbanden naar ons eigen leven, naar de wereld waarin we leven, met de politiek en de cultuur.  Voor hen die pakweg tussen de 26 en de 40 zijn. Nieuwsgierig geworden? Schuif dan gezellig een avond aan! Contact: ds. Geert Brüsewitz of ds. Jacob Kikkert.

 
Na-tafelen
Eénmaal in de maand is er op de tweede dinsdag om 18.00 uur de Mennomaaltijd. Het bijzondere van de maaltijd is dat jong en oud aan kunnen schuiven. Gesprekken ontstaan, over alledaagse dingen, maar ook over diepere zaken. Natafelen is een gespreksgroep voor jong en oud aansluitend bij de Mennomaaltijd. Het gaat ons om inhoud en verdieping. Centraal staat het samen leren over bijbelse begrippen. Niet hoe het is, maar hoe we het beleven, en wat het ons doet. Tijd voor traditie en reflectie, eigen inzichten en ervaring. Op de dinsdagavond na de Mennomaaltijd, van 19.30 tot ca. 21.00 uur. Het is een open groep, dus je kunt ook 'Natafelen' zonder mee te eten! Iedere bijeenkomst staat op zichzelf. Dat maakt dat het aantal deelnemers wat wisselend is, meestal zo twaalf personen. Meer informatie bij de predikanten.


Geloofswerkgroep
De Geloofswerkgroep komt voort uit de belijdenisgroep waarin 7 mensen toetraden en  gedoopt werden en/of belijdenis deden. Een groep waarin veel gedeeld en samen geleerd werd. Wat houdt geloven in? Hoe werkt het bij jou? Wat moet ik weten? Hoe geloof jij? Het heeft geholpen bij het schrijven van belijdenissen, en het is nog steeds van belang. Je wilt je immers ook na de doop verder verdiepen en ontwikkelen. De bijeenkomsten  zijn ook bedoeld voor hen die meer willen leren en begrijpen van geloven, en daar met elkaar over willen praten. Om je te verdiepen en te groeien in geloof.  Informatie bij ds. Jacob Kikkert of ds. Geert Brüsewitz 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl