Leren

 
 

Naast de zondagse vieringen is er een ruim aanbod aan bijeenkomsten voor volwassen. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Het zijn plaatsen waar geleerd en gedeeld wordt. Het gaat om hoofd en hart. Altijd is er ruimte jouw levensverhaal te verbinden met andere verhalen. Sleutelwoorden zijn ontmoeting, verdieping en inspiratie.

 
Bijbel, Pizzas en Bier
Wat helpt je om bewust je leven te leven? Wat doet er voor jou echt toe? Het werkt om zulke vragen met elkaar rond een maaltijd te bespreken. Pizzas, Bijbel en Bier is een gespreksgroep voor jonge mensen met een mix van theologie, literatuur, film en bezinning op Bijbelse verhalen. Met elkaar gaan we het gesprek aan en we leggen dwarsverbanden naar ons eigen leven, naar de wereld waarin we leven, met de politiek en de cultuur.  Voor hen die pakweg tussen de 26 en de 40 zijn. Nieuwsgierig geworden? Schuif dan gezellig een avond aan! Contact: ds. Geert Brüsewitz of Annette Laver.

 
Na-tafelen
Eénmaal in de maand is er op de tweede dinsdag om 18.00 uur de Mennomaaltijd. Het bijzondere van de maaltijd is dat jong en oud aan kunnen schuiven. Gesprekken ontstaan, over alledaagse dingen, maar ook over diepere zaken. Natafelen' is een gespreksgroep voor jong en oud aansluitend bij de Mennomaaltijd. Het gaat ons om inhoud en verdieping. Centraal staat het samen leren over bijbelse begrippen. Niet hoe het is, maar hoe we het beleven, en wat het ons doet. Tijd voor traditie en reflectie, eigen inzichten en ervaring. Op de dinsdagavond na de Mennomaaltijd, van 19.30 tot ca. 21.00 uur. Het is een open groep, dus je kunt ook 'Natafelen' zonder mee te eten! Iedere bijeenkomst staat op zichzelf. Dat maakt dat het aantal deelnemers wat wisselend is, meestal zo twaalf personen. Meer informatie bij de predikanten.


Geloofswerkgroep
De Geloofswerkgroep komt voort uit de belijdenisgroep waarin 7 mensen toetraden en  gedoopt werden en/of belijdenis deden. Een groep waarin veel gedeeld en samen geleerd werd. Wat houdt geloven in? Hoe werkt het bij jou? Wat moet ik weten? Hoe geloof jij? Het heeft geholpen bij het schrijven van belijdenissen, en het is nog steeds van belang. Je wilt je immers ook na de doop verder verdiepen en ontwikkelen. De bijeenkomsten  zijn ook bedoeld voor hen die meer willen leren en begrijpen van geloven, en daar met elkaar over willen praten. Om je te verdiepen en te groeien in geloof.  Informatie bij ds. Geert Brüsewitz.

Verdiepingskring (ook wel 'Buberkring'- of 'Ouakninkring' genoemd)
De maandelijkse Verdiepingskring - die voortkwam uit het proces 'Waarderende Gemeente Opbouw', dat begeleid werd door zuster ds. Marion Bruggen in het seizoen 2015/2016 -  heeft, behalve het bevorderen van onderlinge, persoonlijke uitwisseling over geloofsbeleving door en het verstevigen van onderlinge banden tussen gemeenteleden, vooral ook tot doel om zich met geloofsverdiepende onderwerpen bezig te houden.
Teken daarvan is ook dat, hoewel de meerderheid doopsgezind, 'belangstellende’ of ‘vriend' van de gemeente is, de kring zich vanaf het begin ook opengesteld heeft voor buitenkerkelijken of mensen die lid zijn van een andere kerkgemeenschap én sterk in het onderwerp geïnteresseerd zijn.

De groep ging in het seizoen 2016/2017 van start met bespreking van een klein boekje van Martin Buber: 'De weg van de mens volgens de chassidische leer'- reden waarom de kring ook wel de 'Buberkring' werd genoemd.
In de twee daarop volgende seizoenen bespraken de circa 12 mensen (die zeer trouw en vaak voltallig bij elkaar kwamen) – een inleidend boekje door een remonstrantse predikant over het gedachtegoed van de Franse, zichzelf ‘atheïstisch’ noemende rabbijn Marc-Alain Ouaknin - reden waarom de kring nu ook wel 'Ouakninkring' wordt genoemd. Seizoen 2018/2019 werd afgesloten met het gezamenlijk bekijken én besperken van een uur lang interview met deze uitzonderlijke en boeiende rabbijn, dat enkele jaren geleden op de Waalse televisie was uitgezonden.


Ook in het seizoen 2019/2020 blijft Ouaknin vooralsnog onderwerp van bestudering. Dit keer wordt diens boek ‘De tien geboden’ ter hand genomen. Begonnen werd op 12 september 2019 met bespreking van het 4e hoofdstuk, over het 4e gebod: ‘Gedenk de Sjabbat’. Daarna kwamen achtereenvolgens de hoofdtsukken over het 5e gebod: ‘Eert uw vader en uw moeder’ en het 6e gebod: 'Je zult niet moorden' aan de orde.

Op 16 januari 2020 bespreekt de kring het 7e hoofdstuk, getiteld: 'In staat zijn het woord van verwantschap te horen', over het 7e gebod: 'Je zult geen overspel plegen'.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl