> gemeente & wereld > dore cafe

Op het snijvlak van geloof en samenleving

In deze huidige ‘snelle’ tijd is er grote behoefte aan verdieping. Niet alleen als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen maar ook ter bezinning op het persoonlijke leven.

Hierbij kan religieuze traditie een belangrijke bron van inspiratie zijn. De tradities van de doopsgezinden en remonstranten worden gekenmerkt door tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving.

De toegang is steeds gratis, of een kleine vrijwillige bijdrage.  Soms na afloop een hapje of een drankje.

 

 

Adressen:              
doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33
remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14
www.groningen.remonstranten.nl

 

 

 

 

 
Agenda: 
 

Onder het motto: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’ gaat het DoRe-Café Groningen dit voorjaar met een drietal bijeenkomsten , in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen, zelfs polarisatie, tussen (meningen van) diverse groepen mensen: partijen, etnische groepen, gediscrimineerde groepen en - al of niet terecht - zich bedreigd voelende groepen. Soms wordt er zelfs een echte ‘muur’ opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het normale maatschappelijke gesprek en de normale omgang stokt, raakt verziekt of wordt soms ronduit vijandig.

Op donderdagavond 7 maart geeft theoloog en filosooof Chris Doude van Troostwijk - in het mennohuis achter de doopsgezinde kerk - zijn visie op bovengenoemd thema. Hij is gasthoogleraar vrijzinnige theologie aan het doopsgezind seminarie

Op dinsdagavond 9 april werpt historicus en jurist Meine Henk Klijnsma in de remonstrantse kerk, vanuit politieke, geschied- en bestuurskundige hoek licht op deze thematiek. Hij is o.a. ambtelijk secretaris van de staatscommissie-Remkes voor herziening van het parlementair stelsel.

7 maart 2019

Omgaan met maatschappelijke tegenstellingen: in historisch-politiek perspectief

Lezing door Meine Henk Klijnsma

 

 

In de 3e aflevering van een drieluik van het DoRe-Café, met als motto: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’, dat de verharding en polarisering van het maatschappelijk klimaat als overkoepelend thema heeft, spreekt disndagavond 9 april, historicus en bestuurskundige Meine Henk Klijnsma, oud-secretaris van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (staatscommissie Remkes) in de remonstrantse kerk.

Spreker gaat in op de merites van ons poldermodel. Werkt het nog steeds? In feite was Nederland eeuwenlang een zwaar verdeeld land met diepgaande conflicten. Pas in de 20e eeuw ontstonden mechanismen om hiermee beter om te kunnen gaan. Vandaag echter hapert dat model. Zie bijvoorbeeld het ‘gedoe’ rond zowel pensioen- als klimaatakkoord.

Verder zijn er naast de oudere al bestaande, nieuwe, diepgaande tegenstellingen ontstaan. In het rapport “Gescheiden werelden” van het Sociaal-Cultureel Planbureau uit 2014 blijkt dat er met name tussen hoger- en lager opgeleiden een diepgaande ‘culturele’ kloof is ontstaan.

Wat is hierover te zeggen in het licht van het feit dat die tegenstellingen nu ook in de politieke verhoudingen zichtbaar worden? Is ons politieke systeem voor deze nieuwe polarisatie toegerust?

Vanuit een historisch-politiek en staatsrechtelijk perspectief wil spreker kijken naar manieren hoe we hier mee om kunnen gaan. Bij de bespreking komt ook een sociaal-psychologische dimensie om de hoek kijken.

 

Dr. Meine Henk Klijnsma (1959) is juridisch bestuurswetenschapper en historicus. Hij promoveerde op de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Klijnsma werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken en was als secretaris van de ‘Staatscommissie Remkes’ die het parlementair stelsel tegen het licht hield (mede)schrijver van het eindrapport van die commissie: “Lage drempels, hoge dijken : Democratie en rechtsstaat in balans”.

 

Datum:                9 april 2019

Plaats:                 Doopsgezinde kerk (Mennozaal)

                           Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen

Tijd:                     20.00 uur zaal open om 19:30

Toegang:             vrijwillige bijdrage

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl