> gemeente & wereld > dore cafe

Op het snijvlak van geloof en samenleving


In deze huidige ‘snelle’ tijd is er grote behoefte aan verdieping. Niet alleen als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen maar ook ter bezinning op het persoonlijke leven. Religieuze traditie kan hierbij een belangrijke bron van inspiratie zijn. De tradities van de doopsgezinden en remonstranten worden gekenmerkt door tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving. Per seizoen probeert het DoRe-Café op 4 à 6 avonden (soms op een middag) door middel van een lezing (meestal) maar ook wel aan de hand van een film, een toneelstuk of andere middelen (zoals een schilderijententoonstelling of een poëzieavond), ethische en spirituele thema's aan de orde te stellen die vandaag leven in zowel de maatschappij als in de kerk, in theologie én in (seculiere) levensbeschouwing.
De toegang is gratis. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage.
Soms is er na afloop ook nog een hapje en een drankje.

Adressen van de kerkgebouwen:              
Doopsgezinde kerk: Oude Boteringestraat 33
Remonstrantse kerk: Coehoornsingel 14
Websites van de kerken:
www.dggroningen.doopsgezind.nl
www.groningen.remonstranten.nl

 

 

 

 

Agenda:
SEIZOEN 2020/2021
prof.dr. Marcel Barnard

Lezing: 'Voorjaarsfeest en Pasen : Liturgie en Rituelen' door Marcel Barnard
11 maart 2021, 19:30 uur online DoRe-Café lezing via Zoom en via Youtube
LINK AANVRAGEN VIA de kosterij: dggroningen@gmail.com 
prof. dr. Marcel Barnard is hoogleraar liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam/Groningen.
De lezing zal via ZOOM en via YOUTUBE te volgen zijn.

Dit is het eerste deel van een tweeluik van het DoRe-café (in samenwerking met de Lutherse gemeente) over liturgie en avondmaal.
Via de zoom-verbinding kunnen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt worden, die al tijdens de lezing ingetypt kunnen worden in de CHAT-voorziening van ZOOM. Op deze vragen en opmerkingen (misschien niet op alle) zal na afloop van de eigenlijk lezing gereageerd worden door professor Barnard.
Geïnteresseerden kunnen een link toegestuurd krijgen om mee in te loggen in ZOOM of Youtube, via het emailadres van de kerk: dggroningen@gmail.com of via het telefoonnummer van de kosterij: 050-3123053 of bij Diederik Krijtenburg
Over het thema:
We leven in een feestcultuur en er zijn veel rituelen. Voor de kerk niets nieuws: zij leeft er al duizenden jaren van. Maar het kerkbezoek neemt af. Hoe zit dat? Hoe verhouden de liturgie en de feestcultuur zich tot elkaar?
Ook protestantse kerken besteden sinds de vorige eeuw veel aandacht aan liturgie en rituelen. Al kent de ene kerk van oudsher een rijkere liturgie en meer rituelen dan de andere. Waar doopsgezinden en remonstranten kiezen voor eenvoud, hebben de lutheranen voorkeur voor een meer uitgewerkte liturgie. Alle aandacht voor ritualiteit en liturgie ten spijt, het heeft de leegloop niet kunnen keren.
Bovendien, de hoogtijdagen van de liturgische beweging zijn voorbij. Toch is de behoefte aan markering van speciale momenten in geloofsvieringen en bij bijzondere levensmomenten toegenomen. In maar zeker ook buiten kerken. Nieuwe rituelen worden verzonnen en oude weer tevoorschijn gehaald en afgestoft. The Passion op Witte Donderdag op een stadsplein met bekende Nederlandse liederen en artiesten trekt massale aandacht van bezoekers, kijkers, en participanten op internet. Allerzielen festivals op begraafplaatsen rond 1 november zijn ongekend populair. De kerkbanken worden weliswaar leger, maar de religie blijkt helemaal niet te verdwijnen.
Wat is hier aan de hand? En zijn er, ook in de laatste decennia, ontwikkelingen en verschuivingen waar te nemen? En wat is de rol van rituelen daarin? Waar hechten we aan? Wat willen we kennelijk niet missen? En waarom?
Marcel Barnard zal in de eerste bijeenkomst op woensdagavond 11 maart, vanaf 19:30 uur over deze en andere vragen zijn licht laten schijnen.

Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie en liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen over onder andere liturgie, rituelen en religie en moderne kunst. Voor verdere informatie zie http://marcelbarnard.nl/cv.php .

De TWEEDE AVOND van het tweeluik over rituelen en liturgie zal zijn op woensdag 22 maart.  Dit wordt een avond waarop we meer specifiek naar onze eigen (kleine) kerken kijken. De voorgangers van de doopsgezinde, lutherse en remonstrantse kerken in Goningen zullen dan (wederom online via ZOOM) vertellen over het belang van liturgie en rituelen in hun gemeente en met de aanwezigen (online) in gesprek gaan. Meer informatie  binnekort op de website.Ook hiervoor kunt u zich aanmelden om een toegangslink e krijgen via bovenvermelde adressen.

ARCHIEF
SEIZOEN 2019/2020
:

op: 6 februari 2020, 20:00 uur:
Lezing door Birgit Verstappen over ecologische of 'groene' theologie.
in de Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 9711 BC Groningen
Dit mede aan de hand van de voorzetten die wijlen Catherina Halkes, de eerste hoogleraar feministische theologie in Nederland, op het eind van haar carrière hiertoe gaf. Nadere informatie over de strekking van de lezing eind december op deze website en in het gemeenteblad van januari 2020.

Birgit Verstappen deed o.a. MO Engels, studeerde filosofie en theologie en schreef in 2000 haar dissertatie, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, over: 'Ekklesia van leven: een aanzet tot een discussie tussen theologische kosmologie en bevrijdingstheologie'.
Verder deed zij de voortgezette studie Leidinggeven, aan de KUN en traditionele Chinese Geneeskunde en bewegingsleer. Daarnaast volgde zij nog cursussen in projectmanagement; verhalen in veranderingsprocessen in bedrijven; dramatische expressie en clownerie. Zie hier haar website.

Aanvang: 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur (met koffie en thee).
Entrée is gratis maar: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het is de derde lezing in een drieluik dat is 'opgehangen' aan belangrijke Nederlandse theologen uit de 20ste eeuw die al weer wat vergeten leken te worden:
G.J. Heering, Frits Kuiper en Catharina Halkes, ieder met hun eigen thema's:
Christendom, staat, oorlog en vrede;
Kerk & theologie in relatie tot het Jodendom en hun gezamenlijk streven naar een rechtvaardiger wereld;
en (de derde avond): ecologische theologie.
===
In het voorjaar van 2020 komen er tenminste twee avonden die als thema 'liturgie en rituelen' hebben.
Vanuit de aan het DoRe-café deelnemende kerken wordt telkens belicht wat hun tradities daar over te zeggen hebben.
Zie vanaf januari hierover nadere gegevens op deze website.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SEIZOEN 2018/2019:

Onder het motto: ‘Poldermodel versus hokjesdenken’ ging het DoRe-Café Groningen in het voorjaar van 2019 tijdens een drietal bijeenkomsten in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen - zelfs polarisatie - tussen (meningen van) diverse groepen mensen: politieke partijen, etnische groepen, gediscrimineerde groepen en - al of niet terecht - zich bedreigd voelende groepen. Soms wordt er zelfs een echte ‘muur’ opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het normale maatschappelijke gesprek en de normale omgang stokt, raakt verziekt of wordt soms ronduit vijandig.

Op woensdagmiddag 6 februari openden we dit drieluik, in de Mennozaal, met een bijzondere film uit 2014: ‘Pride’, berustend op historische gegevens en spelend in het Groot-Brittannië van Thatcher, eind jaren ‘70, begin jaren ‘80. Vertegenwoordigers van twee groeperingen die men doorgaans niet direct met elkaar in verband brengt, namelijk mensen uit de homogemeenschap én mijnarbeiders - treden op verrassende, solidaire wijze met elkaar in contact.

Op donderdagavond 7 maart gaf theoloog en filosooof Chris Doude van Troostwijk, in de mennozaal achter de doopsgezinde kerk, in een lezing met als titel: 'Wint Wantrouwen? Over Gele Hesjes en de verkommerde politiek-sociale deugden', zijn visie op het thema van het drieluik, waarin hij de waarde bepleitte van de deugd van sociaal, politiek en vooral ook religieus geduld, dit mede aan de hand van zijn ervaringen in Frankrijk met de beweging van de gele hesjes.
Dr. Doude van Troostwijk is gasthoogleraar vrijzinnige theologie aan het doopsgezind seminarie, maar woont in de Elzas en is gewoon hoogleraar in Luxemburg aan de 'Luxembourg School of Religion & Society', waar hij werkt aan het onderzoeksproject: "Philosophies, Theologies, Ethics of Finance".

Op dinsdagavond 9 april wierp, in de remonstrantse kerk, historicus en jurist Meine Henk Klijnsma vanuit politieke, geschied- en bestuurskundige hoek, licht op het thema van het drieluik. Titel van zijn lezing was: Omgaan met maatschappelijke tegenstellingen: in historisch-politiek perspectief.
Hij besprak
de verharding en polarisering van het maatschappelijk klimaat.en ging in op de merites van ons poldermodel. Werkt dat nog steeds? In feite was Nederland eeuwenlang een zwaar verdeeld land met diepgaande conflicten. Pas in de 20e eeuw ontstonden mechanismen om hiermee beter om te kunnen gaan. Vandaag echter hapert dat model. Zie bijvoorbeeld het ‘gedoe’ rond zowel pensioen- als klimaatakkoord.Verder zijn er naast de oudere al bestaande, nieuwe, diepgaande tegenstellingen ontstaan. In het rapport “Gescheiden werelden” van het Sociaal-Cultureel Planbureau uit 2014 blijkt dat er met name tussen hoger- en lager opgeleiden een diepgaande ‘culturele’ kloof is ontstaan. Wat is hierover te zeggen in het licht van het feit dat die tegenstellingen nu ook in de politieke verhoudingen zichtbaar worden? Is ons politieke systeem voor deze nieuwe polarisatie toegerust?
Vanuit een historisch-politiek en staatsrechtelijk perspectief keek Klijnsma naar manieren hoe we hier mee om kunnen gaan. Daar kwam ook een sociaal-psychologische dimensie om de hoek kijken.
Dr. Meine Henk Klijnsma (1959) is juridisch bestuurswetenschapper en historicus. Hij promoveerde op de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Klijnsma werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken en was als secretaris van de ‘Staatscommissie Remkes’ die het parlementair stelsel tegen het licht hield (mede)schrijver van het eindrapport van die commissie: “Lage drempels, hoge dijken : Democratie en rechtsstaat in balans”.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl