> gemeente & wereld > diaconie

Diaconie

Als doopsgezinde gemeente hechten we eraan ons geloven ook praktisch tot uitdrukking te brengen. We hebben daarom oog en hart voor maatschappelijke en sociale vraagstukken dichtbij en ver weg. De collecten tijdens de kerkdiensten bestemmen we steevast voor projecten en goede doelen in de wereld, dichtbij en verder weg. Projecten worden gekozen op grond van hun karakter en eventueel in geval van calamiteiten. Daar is ongeveer 2 procent van ons gemeentebudget mee gemoeid! Jaarlijks kiezen we één project als speerpunt. 

Samenwerking

We vinden het belangrijk om diaconale projecten van landelijke en internationale doopsgezinde organisaties te ondersteunen, zoals het Doopsgezind Wereldwerk of Mennonite Central Committee.

En verder...

Dichter bij huis ondersteunen we het werk van de Open Hof: de dagopvang voor dak- en thuislozen in de binnenstad van Groningen. Ook mensen die een beroep doen op de ondersteuning van de gemeente kloppen niet tevergeefs aan. Dat kan zijn voor henzelf, of voor anderen, waarvan ze het vermoeden hebben dat zij ondersteuning nodig hebben. Lees meer...

Men kan ook een collectedoel voordragen of een project, mogelijk iets waar men zich al lang mee verbonden weet. We stellen dat zeer op prijs. Contact kan daartoe opgenomen worden met de kerkeraad.
Zie daarvoor op deze website onder het menuhoofd 'Organisatie&Contact', het submenu: organisatie.

Het bankrekeningnr. van de Diaconie is: NL03 ABNA 0570 1425 47.

Jaarverslag 2016

ANBI Diaconaal fonds

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl