> gemeente & wereld > studentenpastoraat

GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing

Het GSp biedt studenten van de universiteit en het HBO een gastvrije plek van bezinning reflectie en bezieling op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij door een kleurrijke aanbod aan cursussen en lezingen.

Daarnaast organiseert het GSp wekelijks oecumenische Studentendiensten in de Martinikerk. Verschillende studentenpastores gaan hierin beurtelings voor en zijn beschikbaar voor pastoraat.
Ds.Geert Brüsewitz is door de doopsgezinde gemeente voor een deel vrijgesteld voor het werk van het GSp.

Geert Brüsewitz bij ene GSP-studentenkerkdienst in de Martinikerk
Geert Brüsewitz tijdens een dienst van het GSP in de Martinikerk

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl