> kinderen & jongeren

Kinderen & jongeren

Er is veel te doen voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijd bij de doopsgezinde gemeente. We streven ernaar een plek te zijn waar jong en oud samen bezig kunnen zijn met levensbeschouwelijke vragen, ieder op eigen wijze en in eigen tempo. De activiteiten in de gemeentevoor kinderen in de basisschoolleeftijdzijn gericht op het vertellen van bijbelverhalen. In combinatie daarmee staan we stil bijrituelen, symbolen, kunst en spel. Hierbij zijn denken, voelen en doen nauw met elkaar verbonden.Het gaat dan over gevoelens en ervaringen zoals haat en liefde, vriendschap, trouw en ontrouw, angst en gevaar. Maar ook over over veiligheid enover wat krom is en recht of overgemene streken en goede daden, over wat kapot is en heel en over verdriet en troost.Belangrijk is dat kinderengeborgenheid ervaren, ruimte, humor en een gezonde spanning in de dingen die we doen. Vanzelfsprekend is er voor iedereen ruimte om mee te doen. Geinteresseerd? Neem dan contact op met de predikanten.


In de regionale bijeenkomsten voor jongeren (door de GDS) staat de ontplooiing van de eigen creativiteit voorop. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het stimuleren vaneen goede, solidaire en veilige sfeervan de deelnemers naar elkaar toe en naar de samenleving. In de activiteiten gaat het om waarden zoals, mondigheid en respect, vrede en gerechtigheid, vriendschap, eenvoud, geloof en ongeloof.

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl