> organisatie en contact > predikant

Soms is het tijd voor een goed gesprek

Dan is het fijn als je in vertrouwen kunt praten met iemand die iedere dag met deze thema’s bezig is en ook niet terugschrikt voor je vragen of verdriet. 

Ds. Geert Brüsewitz is werkzaam in de doopsgezinde gemeente Groningen. Een ontmoeting tussen een dominee en iemand met een levensvraag heet een 'pastoraal gesprek'. Pastoraat betekent zoveel als zorg voor de ziel. Door te reflecteren op jouw verhaal en stil te staan bij je kracht en bij vragen te komen, hopen we dat je beseft dat je er mag zijn in al je schakeringen; in je blijdschap en je kracht, maar ook in je verdriet, je onzekerheid en je egoïsme.  Alle facetten van jezelf horen erbij, maken je tot mens en mogen gezien worden. Het werk van een predikant en pastor is gebaseerd op het beeld van de herder: We willen een stukje van je weg met je meelopen, en je helpen jouw eigen pad te vinden.

Voor de predikant vormt het pastoraat naast al het andere werk een belangrijk aandachtspunt. Hij is beschikbaar als gesprekspartner en vertrouwenspersoon. Hij neemt de vrijheid om dat te vertalen als: iemand die – vooral aan de hand van gesprekken – hulp en begeleiding biedt aan gemeenteleden, en soms ook mensen buiten de gemeente, met vragen over richting, zin en betekenis. 

Je kunt een beroep doen op de predikanten voor een of enkele gesprekken of voor jarenlang contact. Net waar jij behoefte aan hebt. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

 

Predikanten

ds. Nick Everts
tel.: 06 - 13 81 54 70
e-mail: contact@nickeverts.nl

 

ds. Geert Brüsewitz,
(met ziekteverlof)
e-mail: gjbrusewitz@gmail.com


Samen oplopen vanuit een christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit is nuchter, met beide benen op de grond. Een positieve, hoopvolle kijk die gepaard gaat met realisme over de moeilijke kanten van het leven. Het gaat over liefde, schoonheid, hoop, vergeving en dankbaarheid. Het is niet veroordelend, maar bevrijdend. Christelijke spiritualiteit heeft iets te zeggen over of jouw leven er toe doet, of er meer is tussen hemel en aarde, over leven na de dood, over schuld en of er zin is te vinden in lijden. Dus geen vlucht in zweverigheid, geen maakbaarheid of perfectie. Wel: schoonheid en hoop ontdekken in het soms rauwe bestaan. Ieder mens, iedere situatie is anders. Vaststaande antwoorden of oplossingen zijn er niet. Maar mogelijk in een gesprek met elkaar kan soms weer een weg uit het donker naar het licht gevonden. Voor de predikanten voelt het steeds opnieuw als een uitdaging om zover te komen dat de ander zich verstaan weet.

 

Wijkcontactpersonen in de gemeente
Wijkcontactpersonen houden contact met gemeenteleden in de verschillende wijken waarin de gemeente is opgedeeld. Het wordt op prijs gesteld bij ziekenhuisopname of ziekte de predikanten of wijkcontactpersonen daarvan onverwijld in kennis te stellen. Vanzelfsprekend geldt dit ook als u behoefte heeft aan bezoek van één van de predikanten of een gesprek.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl