> introductie > ontmoeten

Ontmoeten

De ander ontmoeten
We zien onze gemeente als een plek van ont-moeten. In het woord zelf zit al opgesloten dat in ontmoeting met een ander ‘moet’ er niets meer. Je mag jezelf zijn, laten horen wie je bent en waar je voor staat. Zo ontstaat er voor de ander ook ruimte om niets te ‘moeten’, maar om zichzelf te laten zien. Een ont-moeting kan het gesprek dan ook tot diepere lagen brengen waarin je je gehoord en gezien kunt weten. Het wekelijkse koffiedrinken na afloop van de kerkdienst is bijvoorbeeld een moment waar de ont-moeting  centraal staat.

 

De Ander ontmoeten
In onze overtuiging laat God zich kennen door mensen heen. We geloven dan ook dat in de ontmoeting met een ander een glimp te ontwaren valt van de Ander. Leven wint aan diepte door de ontmoeting van deze Betrouwbare Nabijheid die in een ander mens ervaren kan worden.

 

Verhalenderwijs
Wanneer gaat een verhaal spreken? Op het moment dat je ontdekt dat het over jezelf gaat en je jezelf herkent in dat verhaal. Wonderlijk daarom, die kracht van het boek. Die verbinding tussen jouw leven en oude verhalen. Het kan onvermoede lagen in jezelf aanspreken. Een ontmoeting met dat oude verhaal van God en de mensen kan verworden tot een ontmoeting met jezelf en de bronnen van waaruit je leeft.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl