> introductie > menno simons

Menno Simons

Menno was in 1533 tot pastoor benoemd in zijn geboortedorp Witmarsum in Friesland. In die tijd maakte de Rooms-katholieke kerk als enige kerk hier voornamelijk de dienst uit. Door de vroomheid van de dopers die hij uit zijn naaste omgeving kende kwam Menno Simons in een gewetensconflict over de ware betekenis van het evangelie voor het leven van mensen. Op 12 januari 1536 geeft hij zijn pastoorsambt op. Hij is van 1537 tot zijn dood in 1561 een van de belangrijkste leiders van de doperse reformatie, die met name in de kuststreken van Duinkerken tot Dantzig talrijke aanhang heeft. De doopsgezinden worden in die periode vervolgd en zijn genoodzaakt een illegaal, ondergronds bestaan te leiden. Honderden, duizenden dopers, toen al mennonisten of mennonieten genoemd, ontvluchten de noordelijke Nederlanden en zoeken asiel in het huidige Polen. Menno Simons maakt vanuit Oldersum in Oost-Friesland, waar hij bescherming geniet van de lokale autoriteiten, vele reizen naar Friesland, Noord-Holland en de omgeving van Keulen. †Door zijn reizen, zijn talrijke geschriften en zijn leiderschap heeft Menno Simons inhoud en vorm gegeven aan een geloofsgemeenschap, die door vervolging, emigratie en zending in de volgende eeuwen over de hele wereld is uitgezwermd.†De 120 doopsgezinde gemeenten in Nederland vormen samen een 'broederschap', maar er is een sterke verbondenheid met geloofs-zusters en -broeders wereldwijd.


Een wereldwijde geloofsfamilie

Onderling kan de geloofsbeleving van die wereldwijde doopsgezinde 'familie' flink uiteenlopen. Maar de traditionele, principiŽle kenmerken zijn steeds aanwezig.†Op grond van bijbelse opvattingen zijn doopsgezinden in het algemeen tegen elke vorm van geweld. Veel jongens hebben in het verleden op grond van deze levenshouding de militaire dienstplicht geweigerd. Nog steeds geldt dat als een eigentijdse wijze van geloven voor de doopsgezinden.†Vooral het hulp-, vredes- en verzoeningswerk van de Noord-Amerikaanse doopsgezinden heeft ertoe bijgedragen dat er wereldwijd inmiddels bijna anderhalf miljoen doopsgezinden zijn, voornamelijk in landen ten zuiden van de evenaar. Zo vind je wereldwijd Mennonieten of Mennonites, Old Order Mennonites of Mennonitas, Mesereto Christos of Brethren in Christ, om maar een paar te noemen. Allen gaan terug op de geloofsprincipes van de doperse beweging die in de XVIe eeuw ontstond.


Vrouwen als predikant

Eind 19e eeuw stelden de doopsgezinden als een van de eerste kerkgenootschappen in Nederland haar predikantenopleiding open voor vrouwen. Anna Zernike en werd in 1911 als predikante beroepen in de Friese plaats Bovenknijpe (nu De Knijpe, gemeente Heerenveen).

<<†Terug

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl