> gasthuis

Doopsgezind Gasthuis

 
 

Hoe het begon.

In 1855 werd de basis gelegd voor het Doopsgezind Gasthuis in Groningen. De heer Jacob Dijk deed een schenking waardoor de gemeente een aantal kleine woningen kon kopen. De stichting Het Doopsgezind Gasthuis werd daadwerkelijk opgericht in 1872.

Het Gasthuis was in eerste instantie bestemd voor huisvesting van ouderen van Doopsgezinde huize en eventueel voor ouderen van Vrijzinnige Protestantse gezindheid. Na de oprichting werd het Gasthuis zowel in 1883 als in 1924 uitgebreid met enkele woningen. Na de Tweede Wereldoorlog wilde men aanvankelijk het Gasthuis slopen om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Toch is er voor gekozen de woningen te behouden. In 1988 en 1989 zijn de woningen van het Gasthuis zelfs gerenoveerd en vond uitbreiding plaats door nieuwbouw.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl