> gasthuis > doelstelling en bestuur

Doelstelling en bestuur

 
 

Doelstelling en Bestuur.

Kortgeleden is de doelstelling in de statuten van de stichting opnieuw geformuleerd, deze luidt nu:
“De stichting heeft tot doel het beschikbaar stellen van eigentijdse en goed onderhouden woningen aan ouderen en jongeren met een smalle beurs, die zelfstandig kunnen wonen in de veilige omgeving die het Gasthuis biedt en die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de (sociale) leefbaarheid van het Gasthuis en/of het gemeenteleven van de Doopsgezinde Gemeente Groningen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, zulks in de ruimste zin van het woord.”

Het bestuur van het Gasthuis bestaat uit vrijwilligers die uit en door de Doopsgezinde gemeente worden gekozen. Zij zijn verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. In de statuten en bestuursreglement zijn de randvoorwaarden en werkwijze vastgelegd. De taken zijn verdeeld over secretariaat, financiën, woningen, wonen en bewoners.
Om het Bestuur te ontlasten van allerlei technische werkzaamheden, wordt er gebruik gemaakt van specialisten op het gebied van woning- en financieel beheer.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl