> gasthuis > woningen en bewoners

Woningen en bewoners

 
 

Woningen en bewoners.

Het Gasthuis is gesitueerd aan de Nieuwe Boteringestraat 47 en de Violenstraat 45, 45a en 37. Op dit moment heeft de stichting 34 woningen in eigendom, die deels worden bewoond door jongeren tot 30 jaar en deels door ouderen vanaf 45 jaar.Het bestuur van het Gasthuis streeft ernaar om op termijn de kwaliteit van de woningen zodanig te verbeteren dat ze voor ouderen levensloopbestendig zijn en dat de grootte, de indeling en de voorzieningen voldoen aan de huidige woonnormen. Ook zal veel aandacht uitgaan naar isolatie en energiebesparing. Verwachting is dat dit renovatieproject in de komende 5 jaar wordt afgerond.

De toegang tot het binnenterrein van het Gasthuis in de Nieuwe Boteringestraat wordt gevormd door het, in 1878 gebouwde en onder Monumentenzorg vallende Poortgebouw.

Ieder jaar in september doen we mee aan de Open Monumentendag.

Het Gasthuis beschikt over een centrale tuin die aangelegd is en onderhouden wordt door een professionele hovenier.

Het Gasthuis is een relatief veilige woonomgeving. De toegang tot het binnenterrein wordt ís avonds afgesloten door toegangshekken. Van de bewoners, die in principe zelfstandig moeten kunnen wonen, wordt verwacht dat zij naar elkaar omzien en binnen ieders eigen mogelijkheden bijdragen aan de sociale leefbaarheid in het hofje.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Groningen
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl